top of page

SPRÁVA MAJETKU

 

Tento obor práva je specializovaným oborem civilního práva, který se úzce zabývá správou majetku osob. V rámci této specializace Vám naše kancelář pomůže spravovat Váš majetek, a to skrze specifické instituty občanského zákoníku jakými jsou – svěřenský fond či nadace. Součástí tohoto oboru je i poskytování právní pomoci při soupisu závěti, odkazů či dědických dohod. V rámci našich služeb jsme ochotni se Vám podrobně věnovat, diskutovat Vaše požadavky a tyto promítnout do pravidel a procesů fungování správy Vašeho majetku. Založení svěřenského fondu se všemi jeho specifiky se rovná „založení Vašeho vlastního státu“ – s přípravou veškerých dokumentů, jako jsou statuty fondu, listy přání, smlouvy se správcem či dohody o vyplácení obmyšleným jsme připraveni Vám kdykoli pomoci.

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

bottom of page