top of page

RODINNÉ PRÁVO

Narušené rodinné vazby, mohou znamenat prohranou etapu života, ztracené životní štěstí. Proto je právo rodinné nejdůležitějším odvětvím zákonodárství v oblasti řádu soukromoprávního. Jiné materie jsou snad složitější, snad vyžadují na zákonodárci více vtipu, snad i více logiky, ale tato předpokládá vedle slušné dávky toho všeho ještě velikou znalost života, bohatou zkušenost a hlubokou psychologii […].“
(Václav Vacek, 1920)

Vědomi si toho, jak citlivé jsou vztahy rodinné, zaručují členové vysoce kvalifikovaného právního týmu Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři, profesionální, empatický a samozřejmě absolutně diskrétní přístup tak, aby rodinné vazby našich klientů nepůsobily již v jejich životech žádný další smutek a napětí, ale staly se pro ně stabilním a příjemným zázemím, jež každý člověk ke klidnému životu potřebuje. Na základě dlouholetých zkušeností s poskytováním právní pomoci v oblasti rodinného práva, jsme si vědomi skutečnosti, že jakýkoliv spor v této oblasti je vždy prohrou a z toho důvodu klademe velký důraz na smírné řešení rodině-právních sporů tak, aby rodinné vazby, pokud to konkrétní situace jen trochu připouští, nebyly zcela zpřetrhány. Ze všech sil se tak snažíme o obnovení životní harmonie našich klientů a těch jejich rodinných příslušníků, na kterých jim záleží.

V oblasti rodinného práva poskytujeme veškeré právní služby, kdy mezi tyto patří zejména:

 •  právní poradenství ve věcech výživného,

 •  péče o dítě,

 •  úpravy styku s dítětem,

 •  kompletní právní servis při rozvodu manželství,

 •  vypořádání společného jmění manželů a jeho modifikaci,

 •  určování rodičovství,

 •  osvojení, poručenství, opatrovnictví a mnoho dalšího.

 

Na základě klientem udělené plné moci jsme schopni klienta plně zastoupit ve všech právních jednáních a u všech procesních úkonů, které nevyžadují jeho přímou účast. V ostatních případech naše klienty doprovázíme a poskytujeme jim pevnou právní i psychickou oporu při řešení jejich náročných životních situací.

Rozvod manželství

Nejčastější problematikou, se kterou se na nás naši klienti obrací je bezesporu rozvod jejich manželství a s tím související otázky. Nutno konstatovat, že v drtivé většině případů, je rozvod manželství pro rozvádějící se manžele značně zátěžovou životní situací, neboť je to právě manželství, jehož uzavření vede manžele k důvodnému očekávání, že spolu zůstanou po celý život.  Vždyť kdo z nás si nepřeje, aby to bylo právě jeho manželství, ze kterého se láska nevytratí, a které neskončí právě rozvodem manželství. Všichni po tom toužíme a doufáme, že budeme mít to štěstí. Co bylo řečeno, však v žádném případě nemůžeme zaměňovat se štěstím životním, neboť setrvávání v nefunkčním svazku nikomu neprospívá, a to především ne dětem, jsou-li v rodině přítomny. Uvedeného si jsou pracovníci Advokátní kanceláře Jelínek a Partneři samozřejmě plně vědomi a poskytují svým klientům v tomto jejich náročném období plnou podporu. S Advokátní kanceláří Jelínek & Partneři už na to nikdy sami nebudete.

 

Články z oblasti rodinného práva, které stojí za pozornost:

Právo styku rodiče zbaveného osobní svobody s nezletilým dítětem

Osvojení osoby dosahující téměř věku zletilého dle NOZ

Nahrazení souhlasu jednoho z rodičů při rozhodování o významné záležitosti dítěte ve smyslu § 877 NOZ

Stanovení výše výživného pro rodiče s vysokými příjmy

K některým aspektům majícím vliv na určení výše výživného pro nezletilé či zletilé dítě

Zájem dítěte v řízeních týkajících se péče a výživy nezletilých

Naše služby v rodinném právu ve zkratce

 •  zastupování v rozvodových  a   opatrovnických řízeních

 •  výživné

 •  vypořádání majetku

 •  sepis komplexních dohod

JUDr. Tereza Jelínková.jpg

JUDr. Tereza Jelínková

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Hedvika Vítková.jpg

Mgr. Hedvika Vítková

advokát

univerzální právní praxe

boris_st_bsr3096_edited.jpg

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Nikola Senetová.jpg

Mgr. Nikola Senetová

advokát

specialista na občanské a trestní právo

bottom of page