Součástí každodenního života je styk občanů, potažmo našich klientů s různými správními institucemi a orgány. V oblasti správního práva nabízíme své služby při zastupování účastníků správního řízení před orgány státní správy i samosprávy.

Naše služby ve správním právu

 • Zastupování v řízení přestupkovém, řízení ve věcech katastru nemovitostí, před živnostenským úřadem, vodoprávním řízení, řízení o dopravních přestupcích atd.

  • V rámci této agendy klientům zajišťujeme sepisování návrhů, vyjádření nebo stížnosti a při zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím, kterými jsou odvolání, rozklad a obnova řízení. Klientům zajišťujeme právní zastoupení v řízení před správními soudy, v řízení o ochraně proti nečinnosti správního orgánu či v řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením správního orgánu.
  • V oblasti přestupků se náš tým specializuje na zastupování v řízení o dopravních přestupcích, přestupcích na úseku podnikání, přestupcích proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku, ale i mnohých dalších.
  • Naše advokátní kancelář se zároveň podílela na mediálně známé kauze veřejné podpory v souvislosti s neuváženým poskytnutím veřejné podpory ze státních prostředků a ohrožení hospodářské soutěže.
 • Stavební právo

  • Vzhledem k mnohaleté praxi a zkušenostem našich členů na poli správního práva jsme schopni zajistit ucelené právní služby především v právu stavebním, kde se, v souvislosti s právem obchodním, zaměřujeme na významné developerské projekty. V této oblasti se kromě běžné správy nemovitostí specializujeme na komplexní právní poradenství v řízeních spojených s výstavbou, údržbou a rekonstrukcí staveb a s investiční činností. A to od jejího samotného počátku ve stádiu územního plánování přes fázi územního rozhodování, až po stavební řízení, vše v rámci důkladné znalosti dotčených právních předpisů v podobě stavebního zákona, ale i souvisejících zákonů, například o posuzování vlivů na životní prostředí, o ochraně přírody a krajiny, o státní památkové péči.
 • Právo životního prostředí a odpadového hospodářství

  • Naše advokátní kancelář zaznamenala mnoho úspěchů v intencích zákona o životním prostředí, zejména ve sporech vyplývajících z norem odpadového hospodářství.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti