Oblast obchodního práva v sobě nese širokou škálu právních vztahů, které dopadají a ovlivňují každodenní působení podnikatelů v rámci jejich podnikatelské činnosti. Tato oblast s sebou mimo jiné nese právní úpravu obchodních společností, cenných papírů, průmyslových práv a v neposlední řadě specifikuje pravidla hospodářské soutěže. Díky zkušenostem a dlouholetému působení v této sféře jsme schopni pokrýt a našim klientům nabídnout komplexní služby, přičemž je vždy naší prioritu vyhovět individuálním požadavkům každého z nich.

Naše služby v obchodním právu

 • Sepis a revize veškerých smluv a dokumentů 

  • Samozřejmostí pro naši kancelář je sepis, případně revize a připomínkování jakýchkoli smluv či dokumentů, které podnikatel každodenně uzavírá, jako např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, o zápůjčce, výpůjčce, dohody o vypořádání, sepis všeobecných obchodních podmínek atd.
 • Obchodní závazkové vztahy (i mezinárodní), vymáhání peněžních pohledávek  včetně směnečných

  • Ačkoli je pro mnohé z nás samozřejmostí dostát svým závazkům, bohužel toto společenské pravidlo nevnímají všichni stejně. Proto v takovém případě zajišťujeme pro své klienty vymáhání peněžitých pohledávek vzniklých z obchodní závazkových vztahů, a to včetně pohledávek zajištěných směnkou, nebo jiným zajišťovacím institutem, a to nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.
 • Korporátní právo, zakládání, přeměny a likvidace obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice, zakládání offshore společností, startupů

  • Ať už klient přichází s přáním obchodní společnost pro něj teprve založit nebo zdali chce, abychom obstarali ukončení jeho činnosti, resp. likvidaci obchodní společnosti, případně má-li zájem o přeměnu jeho společnosti, obchodní fúzi či akvizici, vždy se snažíme dostát komfortu klienta bez zbytečných komplikací, a tak s jeho minimálním zatížením v co možná nejkratším horizontu dosáhnout požadovaného výsledku. Zajistíme komplexní servis obsahující přípravu dokumentů, obstarání příslušných oprávnění, zastupování před notáři a jinými dotčenými institucemi, právní prověrky, či případně nákup a prodej akcií a podílů v obchodních společnostech.
 • Právo ochrany obchodní firmy, hospodářská soutěž, ochrana proti nekalé soutěži

  • Naše advokátní kancelář rovněž zajišťuje ochranu práv klientů, kdy se na jejich právech snaží obohatit jiní. Mnohdy tak jménem našich klientů musíme přikročit k ochraně jejich obchodní firmy, ochraně proti nekalé soutěži či ochraně práv v režimu hospodářské soutěže.
 • Duševní vlastnictví, patenty a ochranné známky, živnostenské právo

  • Nedílnou součástí obchodního práva, jsou rovněž práva plynoucí z duševního vlastnictví. Našim klientům proto nabízíme pomocnou ruku při registračním procesu jejich patentu či ochranné známky.
 • Veřejné zakázky

  • V rámci veřejných zakázek jakožto právního odvětví klíčového zejména pro subjekty z veřejného sektoru (územní samosprávné celky – obce, kraje, příspěvkové organizace apod.) poskytujeme klientům komplexní právní služby zahrnující zastupování zadavatele / dodavatele ve všech fázích řízení, a to od běžných veřejných zakázek malého rozsahu, až po nadlimitní či významné veřejné zakázky.

  • Celý proces zadávacího řízení zajišťujeme tzv. „na klíč“ tedy od přípravy zadávacích podmínek a návrhu smlouvy, přes zajištění jednotlivých procesních úkonů (vyřizování dodatečných informací, zajištění prohlídky místa plnění, organizace otevírání obálek, posouzení kvalifikace, účast na jednání hodnotící komise a další) až po právní servis spojený s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, to vše samozřejmě s průběžným právním poradenstvím dle potřeb a požadavků klienta. Samozřejmostí je rovněž uveřejňování zákonem stanovených dokumentů na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek (předběžné oznámení, oznámení o zakázce, oznámení o zadání veřejné zakázky a dalších).

  • Dodavatelům – uchazečům o veřejnou zakázku - poskytujeme komplexní servis zejména v souvislosti s posouzením konkrétních zadávacích podmínek a s přípravou nabídky.

  • Zadavatele a dodavatele zastupujeme též v rámci řešení námitek proti zadávacím podmínkám či proti jednotlivým krokům vedoucím k výběru nejvhodnější nabídky a nabízíme též zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či ve správním soudnictví.

 • Internetové právo, vyhotovení všeobecných obchodních podmínek, zakládání e-shopů

  • V neposlední řadě nabízí naše kancelář svým klientům služby v oblasti internetového práva, kdy pro klienty zajišťujeme smlouvy o převodu či nájmu domén. Rovněž zpracováváme odborné posouzení střetu domén, kdy následně klienty v doménových sporech zastupujeme. Našim klientům rovněž vyhotovíme na míru obchodní podmínky pro e-shop případně obchodní podmínky pro provozovatele služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti