Oblast obchodního práva v sobě nese širokou škálu právních vztahů, které dopadají a ovlivňují každodenní působení podnikatelů v rámci jejich podnikatelské činnosti. Tato oblast s sebou mimo jiné nese právní úpravu obchodních společností, cenných papírů, průmyslových práv a v neposlední řadě specifikuje pravidla hospodářské soutěže. Díky zkušenostem a dlouholetému působení v této sféře jsme schopni pokrýt a našim klientům nabídnout komplexní služby, přičemž je vždy naší prioritu vyhovět individuálním požadavkům každého z nich.

Naše služby v obchodním právu

 • Sepis a revize veškerých smluv a dokumentů 

  • Samozřejmostí pro naši kancelář je sepis, případně revize a připomínkování jakýchkoli smluv či dokumentů, které podnikatel každodenně uzavírá, jako např. kupní smlouvy, smlouvy o dílo, o půjčce, o vypořádání, sepis všeobecných obchodních podmínek atd.
 • Obchodní závazkové vztahy (i mezinárodní), vymáhání peněžních pohledávek  včetně směnečných

  • Ačkoli je pro mnohé z nás samozřejmostí dostát svým závazkům, bohužel toto společenské pravidlo nevnímají všichni stejně. Proto v takovém případě zajišťujeme pro své klienty vymáhání peněžních pohledávek vzniklých z obchodní závazkových vztahů, a to včetně pohledávek zajištěných směnkou, nebo jiným zajišťovacím institutem, a to nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni.
 • Korporátní právo, zakládání, přeměny a likvidace obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice, zakládání offshore společností, startupů

  • Ať už klient přichází s přáním obchodní společnost pro něj teprve založit nebo zdali chce, abychom obstarali ukončení jeho činnosti, resp. likvidaci obchodní společnosti, případně má-li zájem o přeměnu jeho společnosti, obchodní fúzi či akvizici, vždy se snažíme dostát komfortu klienta bez zbytečných komplikací, a tak s jeho minimálním zatížením v co možná nejkratším horizontu dosáhnout požadovaného výsledku. Zajistíme komplexní servis obsahující přípravu dokumentů, obstarání příslušných oprávnění, zastupování před notáři a jinými dotčenými institucemi, právní prověrky, či případně nákup a prodej akcií a podílů v obchodních společnostech.
 • Právo ochrany obchodní firmy, hospodářská soutěž, ochrana proti nekalé soutěži

  • Naše advokátní kancelář rovněž zajišťuje ochranu práv klientů, kdy se na jejich právech snaží obohatit jiní. Mnohdy tak jménem našich klientů musíme přikročit k ochraně jejich obchodní firmy, ochraně jejich práv proti nekalé soutěži čí ochraně práv v režimu hospodářské soutěže.
 • Duševní vlastnictví, patenty a ochranné známky, živnostenské právo

  • Nedílnou součástí obchodního práva, jsou rovněž práva plynoucí z duševního vlastnictví. Našim klientům proto nabízíme pomocnou ruku při registračním procesu jejich patentu či ochranné známky, následně pak klientovi zajistíme vydobýt jeho práva, při případném zneužití jeho duševního vlastnictví třetí stranou.
 • Veřejné zakázky

  • V rámci veřejných zakázek jakožto právního odvětví klíčového zejména pro subjekty z veřejného sektoru (územní samosprávné celky – obce, kraje, příspěvkové organizace apod.) poskytujeme klientům komplexní právní služby zahrnující zastupování zadavatele / dodavatele ve všech fázích řízení, a to od běžných veřejných zakázek malého rozsahu, až po nadlimitní či významné veřejné zakázky.

  • Celý proces zadávacího řízení zajišťujeme tzv. „na klíč“ tedy od přípravy zadávacích podmínek a návrhu smlouvy, přes zajištění jednotlivých procesních úkonů (vyřizování dodatečných informací, zajištění prohlídky místa plnění, organizace otevírání obálek, posouzení kvalifikace, účast na jednání hodnotící komise a další) až po právní servis spojený s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, to vše samozřejmě s průběžným právním poradenstvím dle potřeb a požadavků klienta. Samozřejmostí je rovněž uveřejňování zákonem stanovených dokumentů na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek (předběžné oznámení, oznámení o zakázce, oznámení o zadání veřejné zakázky a dalších).

  • Dodavatelům – uchazečům o veřejnou zakázku - poskytujeme komplexní servis zejména v souvislosti s posouzením konkrétních zadávacích podmínek a s přípravou nabídky.

  • Zadavatele a dodavatele zastupujeme též v rámci řešení námitek proti zadávacím podmínkám či proti jednotlivým krokům vedoucím k výběru nejvhodnější nabídky a nabízíme též zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či ve správním soudnictví.

 • Internetové právo, vyhotovení všeobecných obchodních podmínek, zakládání e-shopů

  • V neposlední řadě nabízí naše kancelář svým klientům služby v oblasti internetového práva, kdy pro klienty zajišťujeme smlouvy o převodu či nájmu domén. Rovněž zpracováváme odborné posouzení střetu domén, kdy následně klienty v doménových sporech zastupujeme. Našim klientům rovněž vyhotovíme na míru obchodní podmínky pro e-shop případně obchodní podmínky pro provozovatele služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti