OBČANSKÉ PRÁVO

V odvětví práva občanského, jakožto nejvýznamnějšího práva v oblasti soukromoprávních vztahů, poskytujeme našim klientům zastoupení ve všech oblastech občanskoprávních vztahů. V rámci individuálního přístupu k jednotlivým specifickým případům nabízíme komplexní servis při sepisu a přípravě dokumentace při nakládání s nemovitostmi, při nezbytných právních operacích, které přináší běžný život – v této oblasti nabízíme:

 •  sepis dokumentů právního charakteru,

 •  smlouvy řešící různorodé smluvní operace,

 •  běžné kupní smlouvy,

 •  smlouvy o dílo,

 •  smlouvy o půjčce,

 •  smlouvy o vypořádání

 •  a mnohé další.


Klienty zastupujeme při řešení sporných otázek vyplývající ze závazkových vztahů, a to jak cestou mimosoudních narovnání, tak zastupováním klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně před samostatnými rozhodci.

V souvislosti s nemovitostmi nabízíme klientům komplexní právní servis při prodeji či koupi nemovitostí spočívající v sepisu potřebné dokumentace, dále se zároveň specializujeme na bytové právo – tedy na právo z pozice nájemce, pronajímatele, vlastníka bytu či vlastníka jiné nemovitosti. Právní služby poskytujeme nejčastěji společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům a pronajímatelům, ale

i obchodním společnostem a občanům.

Součástí občanského práva je významné právo dědické. Dědické řízení může proběhnout rychle bez náznaku problému, ale výjimkou nejsou ani dlouholetá řízení přinášející rodinné rozepře a mnohdy trvalé rozvrácení rodinných vztahů. V dědickém právu se specializujeme na samotné nabývání dědictví, ale i právní jednání spojená se závětí, odkazem, dědickou smlouvou či dohodami dědiců a samozřejmě i ochranou oprávněných dědiců.

Jedním z nejdůležitějších atributů v lidském životě je lidské zdraví a zabezpečení člověka v případě nemoci, stáří a dalších sociálních událostí. Svým klientům proto nabízíme právní služby v oblasti práva sociálního zabezpečení. Klienty zastupujeme v případě vedení sporů o invalidní a starobní důchody, organizační změny či dlužné mzdy, připravujeme veškerou dokumentaci pro přiznání dávek ze systému sociálního zabezpečení a klienty před správními úřady v těchto věcech zastupujeme.

Zároveň chráníme zájmy klientů týkajících se nehmotných statků předvídaných 

v právu autorském a právu duševního vlastnictví. Do agendy naší advokátní kanceláře spadá registrace ochranných známek, nabízíme klientům sepis licenčních smluv, které klientům umožní využívat svých práv a zároveň je jim poskytována v maximální míře ochrana. Poskytujeme služby při zajištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu škody či nemajetkové újmy.

Ze širokého spektra občanského práva se v neposlední řadě specializujeme též na právo sportovní, v jehož intencích nabízíme klientům právní servis pro sportovce, tedy přípravu dokumentace související s činností sportovců, tou jsou živnostenská oprávnění, marketing a reklama a s tím související mediální a osobnostní práva.

 

Články z oblasti občanského práva, které stojí za pozornost:

Institut nezbytné cesty očima soudní praxe

Chybějící poučení nájemce bytu nebo domu o možnosti podat námitky proti výpovědi

Smlouva o ubytování a problematika vymáhání nároku v rámci Evropské unie

Odvolání daru pro nevděk a postup dárce při jeho uplatnění

Podstatný omyl, který (ne)způsobuje neplatnost smlouvy

Lichevní smlouvy v novém občanském zákoníku

Zprostředkovatelská smlouva - pozor na nárok, který je vymáhán

Právní úprava jistoty a možnosti jejího čerpání

Posuzování dobré víry ve vztahu k nabytí nemovité věci od nevlastníka

Zadržení movité věci pronajímatelem

K problematice sousedských práv, zejména s ohledem na vnikající imise

Smrt nájemce

Vliv změny vlastníka bytu na nájem

Smluvní pokuty u nájmů skončily

Odevzdání bytu nájemci

Vystěhování nájemce, odvrtání zámků vs. trestný čin porušování domovní svobody

Diskriminace zájemce o nájem bytu

Možnosti pronájmu chaty nebo chalupy aneb jak je správně pronajímat? 

Občanské sdružení versus spolek dle nového občanského zákoníku

Naše služby v občanském právu

ve zkratce

 •  občanskoprávní závazkové   vztahy

 •  sepis a příprava podkladů pro   převod nemovitostí

 •  sepis běžných kupních a   veškerých jiných smluv (smlouva   o dílo, o půjčce, vypořádání apod.)

 •  vymáhání peněžních pohledávek

 •  dědické právo

 •  sociální a důchodové právo

 •  bytové a družstevní právo

 •  developerské projekty

 •  autorské právo

 •  pojistné právo

 •  náhrada škody

 •  insolvence

 •  sportovní právo

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D.

advokát a partner

specialista na občanské a trestní právo

JUDr. Tereza Jelínková

advokát a partner

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Dana Libochowitzová

advokát a partner

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Hedvika Vítková

advokát

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Hořeňovská

advokát

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Simona Votřelová

advokát

specialista na obchodní a korporátní právo

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Nikola Senetová

advokát

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. et Bc. Filip Losert 

advokát

specialista na správní a pracovní právo

Mgr.Lucie Šimková

právník

univerzální právní praxe

Mgr. Michal Olič

právník

univerzální právní praxe

Mgr. Veronika Kadavá

právník

univerzální právní praxe

Mgr. Jan Cimburek

právník

univerzální právní praxe

ak jelinek podpis_upraveno_edited.png
JELÍNEK & PARTNEŘI
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo Pardubice:

Pardubice - Dražkovice 181

533 33  Pardubice

tel/fax:         +420 466 310 691

mobil sídlo: +420 724 794 986

e-mail:         advokati@advokatijelinek.cz

 

datová schránka: apkhs99

 

 

bankovní spojení: 281137002/0300

Pobočka Praha:

Truhlářská 1108/3

110 00  Praha 1

IČ: 28782917

DIČ: CZ28782917

Přesné souřadnice pro navigaci:

Pardubice: 49°59".645"N, 15°46".130"E

Praha: 50.0896242N, 14.4285942E

Pošlete nám rychlou zprávu!

© 2019 AK Jelínek & Partneři Veškerá práva vyhrazena! Vytvořil BorisSt. & MarVan