V odvětví práva občanského poskytujeme našim klientům zastoupení a komplexní servis ve všech oblastech občanskoprávních vztahů a nabízíme pomoc s řešením všech sporných otázek.

Naše služby v občanském právu

 • Sepis a revize veškerých smluv a dokumentů (smlouva   o dílo, o vypořádání, předmanželská smlouva, závěť, odstoupení od smlouvy, reklamace zboží apod.)

  • V rámci individuálního přístupu k jednotlivým případům nabízíme komplexní servis při sepisu a přípravě dokumentace v situacích, které přináší běžný život a které vyžadují právní poradenství. V této oblasti nabízíme sepis veškerých dokumentů právního charakteru, běžné kupní smlouvy, smlouvy o dílo, dohody o vypořádání a mnohé další.
 • Vymáhání peněžních pohledávek, insolvence

  • Klienty zastupujeme při řešení sporných otázek vyplývající ze závazkových vztahů, a to jak cestou mimosoudních narovnání, tak zastupováním klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně před samostatnými rozhodci.
  • Věřitele zastupujeme od samého začátku do konce insolvenčního řízení, kdy se postaráme o včasné a bezchybné přihlášení pohledávek, a o další nezbytná právní jednání, přičemž výjimkou není ani zajištění zastoupení v incidenčních sporech nebo zajištění zastoupení našich klientů na schůzích věřitelů. Jsme nápomocni také dlužníkům, kteří potřebují sepsat insolvenční návrh, popř. se poradit, co je v insolvenčním řízení čeká a nemine.
 • Bytové a družstevní právo, sepis a příprava podkladů pro převod nemovitostí, developerské projekty, vymáhání nájemného

  • V souvislosti s nemovitostmi nabízíme klientům komplexní právní servis při prodeji či koupi nemovitostí spočívající v sepisu potřebné dokumentace, dále se zároveň specializujeme na bytové právo – tedy na právo z pozice nájemce, pronajímatele, vlastníka bytu či vlastníka jiné nemovitosti. 
  • Právní služby poskytujeme nejčastěji společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům a pronajímatelům, ale i obchodním společnostem a občanům.
 • Dědické právo

  • Dědické právo představuje soubor právních norem upravujících přechod práv a povinností člověka, který zemřel, na jiné subjekty, resp. právní vztahy, které při právním nástupnictví po zůstaviteli vznikají. Subjekty, na něž uvedená práva a povinnosti přecházejí, jsou především dědicové a odkazovníci, ale může to být také např. vypravitel pohřbu, věřitelé zůstavitele, případně stát, který nabývá dědictví z titulu odúmrti. Děděním přitom nepřechází na dědice jen majetková práva, ale i dluhy zůstavitele.
  • V dědickém právu se specializujeme na samotné nabývání dědictví, ale i právní jednání spojená se závětí, odkazem, dědickou smlouvou či dohodami dědiců a samozřejmě i ochranou oprávněných dědiců.
 • Sociální a důchodové právo

  • Klienty zastupujeme v případě vedení sporů o invalidní a starobní důchody, organizační změny či dlužné mzdy a připravujeme veškerou dokumentaci pro přiznání dávek ze systému sociálního zabezpečení.
 • Autorské právo, náhrada škody

  • Do agendy naší advokátní kanceláře spadá registrace ochranných známek či sepis licenčních smluv, které klientům umožní využívat svých práv a zároveň je jim poskytována v maximální míře ochrana. Poskytujeme služby při zajištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu škody.
  • Pomůžeme Vám při vymáhání jak majetkové tak nemajetkové újmy, jako např. náhrady bolestného, ztížení společenského uplatnění nebo duševních útrap. Častými klienty naší advokátní kanceláře jsou mj. také poškození při dopravních nehodách.
 • Sportovní právo

  • Ze širokého spektra občanského práva se v neposlední řadě specializujeme též na právo sportovní, v jehož intencích nabízíme klientům právní servis pro sportovce, tedy přípravu dokumentace související s činností sportovců, tou jsou živnostenská oprávnění, marketing a reklama a s tím související mediální a osobnostní práva.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti