top of page

FÚZE A AKVIZICE

 

V oblasti nákupu a prodeje společností či podniků poskytujeme klientům komplexní poradenství od nastavení vhodné struktury zamýšlené transakce až po zastupování při její realizaci. 

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

Mgr. et Bc. Filip Losert.jpg

Mgr. et Bc. Filip Losert

advokát

specialista na správní a pracovní právo

Naše služby v oblasti fúzí a akvizic
ve zkratce: 

  • fúze rozdělení a jiné přeměny obchodních společností, včetně zastupování před příslušným rejstříkovým soudem

  • právní zajištění prodeje a pronájmu podniku nebo jeho části

  • nákup a prodej akcií a podílů v obchodních společnostech

  • právní prověrky (due diligence) 

  • právní poradenství v oblasti investic do obchodních společností

  • převody závodů či jejich částí

  • převody souboru majetku

  • zakládání společných podniků (tzv. joint ventures)

bottom of page