DĚDICKÉ PRÁVO

 

Dědické právo představuje soubor právních norem upravujících přechod práv a povinností člověka, který zemřel, na jiné subjekty, resp. právní vztahy, které při právním nástupnictví po zůstaviteli vznikají. Subjekty, na něž uvedená práva a povinnosti přecházejí, jsou především dědicové a odkazovníci, ale může to být také např. vypravitel pohřbu, věřitelé zůstavitele, případně stát, který nabývá dědictví z titulu odúmrti. Děděním přitom nepřechází na dědice jen majetková práva, ale i dluhy zůstavitele. Právní úprava dědění vychází mj. ze zásady, že nikdo nemůže být nucen stát se dědicem proti své vůli, tedy dědické právo je ovládáno zásadou volnosti dědice přijmout nebo odmítnout dědictví, přičemž tato zásada je modifikována možností smluvního dědice vyloučit právo odmítnout dědictví v dědické smlouvě a rovněž instituty vzdání se dědictví nebo zcizení dědictví, kdy dědic své dědické právo po smrti zůstavitele postupuje jinému dědici nebo třetí osobě.

 

Našim klientům nabízíme zastupování ve složitých dědických kauzách, a dále ve spolupráci s notářem zajistíme sepsání poslední vůle přesně podle představ klientů či doporučíme klientům zvolit takový institut dědického práva, který jim bude nejlépe vyhovovat.


 

 

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Hořeňovská

advokát

specialista na občanské a trestní právo

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

JELÍNEK & PARTNEŘI
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo Pardubice:

Pardubice - Dražkovice 181

533 33  Pardubice

tel:              +420 466 310 691

mobil:         +420 724 794 986

e-mail:        advokati@advokatijelinek.cz

 

datová schránka: apkhs99

 

 

bankovní spojení: 281137002/0300

Pobočka Praha:

Truhlářská 1108/3

110 00  Praha 1

IČ: 28782917

DIČ: CZ28782917

Přesné souřadnice pro navigaci:

Pardubice: 49°59".645"N, 15°46".130"E

Praha: 50.0896242N, 14.4285942E

Pošlete nám rychlou zprávu!

© 2019 AK Jelínek & Partneři Veškerá práva vyhrazena!