top of page

ZBROJNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRÁVO

 

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři zajišťuje kompletní právní služby spojené se zbrojním i bezpečnostním průmyslem. V rámci tohoto úzce profilovaného oboru práva jsou naši specialisté připraveni Vám pomoci jak se smluvním zajištěním obchodu s vojenským materiálem – jak v rámci Evropské unie, tak mezinárodně, tak s vyřízením veškerých nezbytných povolení k provozování takové činnosti.

 

Poskytneme Vám služby spojené s licenčním řízením vedeným Ministerstvem průmyslu a obchodu, a to jak ve vztahu k udělení oprávnění k podnikání, tak k získání individuální licence či povolení dovozu či vývozu takového materiálu. Jsme připraveni zodpovědět Vaše dotazy a provést právní rešerše týkající se obchodování či nakládání se zbraněmi, výbušninami, municí, bezpečnostním materiálem i materiálem dvojího užití.

 

V rámci našich služeb Vám pomůžeme se získáním zbrojního či muničního průkazu, pomůžeme Vám s vydáním koncese a jiných oprávnění při nakládání s tímto specifickým zbožím, jakož i s interními předpisy a specifiky nakládání s těmito materiály. Jsme připraveni za Vás bojovat ve správních řízeních vedených orgány státní správy.

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

bottom of page