top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Senát projedná uzákonění odložení vracení plateb za zájezd

ČÁST 2


V první části tohoto příspěvku jsme Vás informovali o tom, že vláda navrhla zákon, který by pořadatelům zájezdu umožnil vydat svým zákazníkům místo vracení plateb za původní zájezd poukaz na náhradní zájezd a odložit vrácení plateb za zrušený zájezd.


Návrh však zákona stanovuje také výjimky. Kdy zákazník nemusí čekat na vrácení uhrazených záloh do příštího roku?


- požádá-li zákazník o nabídku náhradního zájezdu a cestovní kancelář mu jej ani do 30dnů neposkytne – pak mu musí cestovní kancelář vrátit uhrazené zálohy do 14dnů od uplynutí této třicetidenní lhůty

- je-li zákazník v době oznámení cestovní kanceláře o využití ochranné doby:

  • držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením,

  • veden v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,

  • osobou těhotnou,

  • osobou čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou

  • starší 65 let

  • osamělý rodič

  • zaměstnancem, který nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce

  • škola nebo školské zařízení

a oznámí pořadateli zájezdu, že poukaz odmítá, musí mu cestovní kancelář vrátit uhrazené zálohy do 14dní ode dne takového odmítnutí. Ochranná doba v tomto případě skončí oznámením o odmítnutí poukazu.


Návrh zákona dále počítá s okruhem zákazníků, kteří mají zakoupený zájezd s termínem zahájení do 31. srpna 2020 a kteří tento zájezd z řady důvodů nechtějí nebo nemohou absolvovat - např. z důvodu ztráty zaměstnání, jiných sociálních a ekonomických dopadů pandemie, popř. i obav o své zdraví. Tito zákazníci mají sice podle § 2533 odst. 1 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy, jsou však povinni cestovní kanceláři uhradit odstupné (tzv. storno poplatky). V tomto případě může zákazník požádat cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě 10 % odstupného a tento poukaz využít při nákupu zájezdu na pozdější dobu. O takový poukaz musí zákazník požádat do 3 měsíců ode dne, kdy k odstoupení od smlouvy došlo. Platnost takového poukazu musí být nejméně 12 měsíců.


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Simona Votřelová, advokátka

29 zobrazení0 komentářů
bottom of page