top of page
  • bohumilroub

Restauratéři a hostinští se kontrol bát nemusejí

PRAVIDLA PRO OTEVŘENÍ ZAHRÁDEK


Reagujeme tímto na dotazy, jak je to s možnými sankcemi a odpovědností.


Od začátku týdne už mohou zákazníci využít služeb hospod a restaurací, které mají venkovní zahrádku, a dát si nápoje či jídlo přímo na nich. Ovšem stále při určitých omezeních, která byla stanovena v upraveném znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Prvním z těchto omezení je oprávnění zákazníka vstoupit na zahrádku restaurace jen v případě, že je schopen doložit, že byl očkovaný (v plné dávce, tedy v některých případech i dvakrát), anebo, že prodělal covid-19 nebo že byl otestován podle ministerstvem stanovených pravidel. Výše zmíněné bude muset zákazník předložit při případné kontrole hygieniky nebo policisty. Zodpovědnost za platnost dokumentů je tedy na zákaznících a nikoli na restauratérech. Proti předkládání a kontrole testů ze strany personálu při vstupu na zahrádku se v tomto týdnu postavila také Asociace restauratérů, kdy je podle ní tato podmínka neproveditelná. „Nemůžeme překračovat zákon, zároveň nemůžeme ani ručit za to, že mají lidé negativní test. Vláda vydala neproveditelné nařízení,“ řekla za asociaci Kateřina Holnová.

Shrnutí podmínek pro vstup na zahrádky, do některých vnitřních prostor (nebo pro účast na hromadných akcích):


- Osoba absolvovala nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem.

- Osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem. Toto lze, vedle laboratorního osvědčení, doložit i potvrzením zaměstnavatele či čestným prohlášením zákonného zástupce, že nejdéle před 72 hodinami byl proveden antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví ČR k použití laickou osobou.

- Osobě byl vystaven certifikát MZ ČR o dokončeném očkování proti COVID-19. Od poslední dávky očkovaní muselo uplynout nejméně 14 dnů.

- Osoba prodělala maximálně před 90 dny laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a již uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření MZ ČR. Zároveň se musí jednat o osobu bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.


Další podmínkou je omezený počet lidí sedících společně u jednoho stolu. Tento byl stanoven na max. čtyři osoby, pokud to nebudou členové jedné domácnosti, těm byla udělena výjimka. Současně musí být mezi stoly dodrženy rozestupy minimálně 1,5 metru a stejně daleko by měly být i od kolemjdoucích, pokud zahrádku například od chodníku nedělí nějaká bariéra.


Provozovatel zahrádek restaurací nebo hospody by měl také aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny, tedy lidí čekajících ve frontě.


Ministerstvo z konečného znění opatření nicméně vypustilo zákaz provozovatelům zahrádek poskytovat hostům internetové připojení. Zrušení tohoto zákazu se bude týkat i velkých obchodních center, kde platil už několik měsíců.


Nadále však na zahrádkách platí zákaz produkce živé hudby a tance. Současně byl omezen provoz a otevírací doba zahrádek, a to od 6:00 do 21:59. Hosté mají možnost využít toalet ve vnitřních prostorách provozoven a při konzumaci jídla a pití na zahrádce platí výjimka z povinnosti mít nasazený respirátor.


Další aktuálně platná opatření jsou zveřejňována a aktualizována na webu Vlády ČR: www.Covid.gov.cz.

45 zobrazení0 komentářů
bottom of page