top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Vstoupil v platnost režim C programu Antivirus

Koncem minulého týdne prezident ČR podepsal zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Vstoupil tedy v platnost režim C programu Antivirus.


Prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti může uplatnit za měsíce červen, červenec a srpen 2020 zaměstnavatel, pokud počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru nepřesahuje 50. Cílem opatření je udržení pracovních míst - podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.


Nárok na prominutí pojistného za měsíce červen, červenec a srpen 2020 má zaměstnavatel jako poplatník pojistného, pokud:

  • nezaměstnává v posledním dnu měsíce více než 50 zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění (do tohoto limitu se zahrnují i zaměstnanci, jejichž pracovní poměr trvá, ale nepracují například z důvodu čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, pracovního volna bez náhrady mzdy (neplacené dovolené) a jiných překážek v práci, a i zaměstnanci, jimž byla dána výpověď);

  • počet jeho zaměstnanců v pracovním poměru, zjištěný ke konci každého z těchto 3 měsíců, se v porovnání se stavem takových zaměstnanců k 31. 3. 2020 nesnížil o více než 10 %;

  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za jednotlivý měsíc (ze tří výše uvedených) se v porovnání s úhrnem vyměřovacích základů takových zaměstnanců v březnu 2020 nesnížil o více než 10 %.

Zjednodušeně řečeno je pro uplatnění nároku na prominutí pojistného nutné, aby zaměstnavatel udržel počet zaměstnanců v pracovním poměru a objem mezd alespoň na 90 % ve srovnání s březnem 2020.


Zaměstnavatel je povinen odvést pojistné, které platí jeho zaměstnanci řádně ve stanovené výši a ve stanovené lhůtě splatnosti za každý z těchto 3 měsíců a dále v kalendářním měsíci, za který uplatňuje prominutí pojistného, nesmí čerpat prostředky na částečnou úhradu mzdových nákladů z tzv. programu Antivirus B, jehož platnost byla prodloužena do konce srpna.


Pokud potřebujete v souvislosti s uplatněním nároku na prominutí pojistného jakkoli pomoci nebo si nejste jistí, zda splňujete všechny podmínky, jsme tu pro Vás.

279 zobrazení0 komentářů
bottom of page