top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Mají rodiče-zaměstnanci právo zůstat doma s mladším dítětem, kterému byla zrušena výuka?

V souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se setkáváme s dotazy, zda rodiče-zaměstnanci mají právo zůstat doma s mladšími dětmi, kterým byla v důsledku tohoto opatření zrušena výuka.


ANO, MAJÍ – zaměstnavatel je podle § 191 zákoníku práce povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu péče o dítě mladší než 10 let mimo jiné z důvodu, že zařízení, jejímž je dítě žákem, jsou uzavřeny na základě nařízení příslušného orgánu z důvodu mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události (což je právě situace, která nastala). Zároveň má v takovém případě rodič-zaměstnanec nárok na ošetřovné, kdy podpůrčí doba, tedy doba, po kterou je dávka vyplácena, činí 9 dnů (u rodiče samoživitele až 16 dnů). Nárok na ošetřovné se uplatňuje na tiskopise „Žádost o ošetřovné při péči o dítě 10let z důvodu uzavření zařízení“ a rodiči-zaměstnanci jej vydá příslušné školské zařízení nebo škola ve dvou vyhotoveních (pozor, tuto žádost rodiči-zaměstnanci nevydá praktický lékař). Není nutné si „žádost“ vyzvedávat osobně, zařízení ji může zaslat rodiči i elektronicky. Následně je nutné „žádost“ vytisknout, dovyplnit, podepsat a předat zaměstnavateli.


Pokud potřebujete v této souvislosti poradit, neváhejte se obrátit na naše odborníky na pracovní právo.

28 zobrazení0 komentářů
bottom of page