top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Jak to bude se zájezdy na léto 2020?

30. března 2020 vláda svým usnesením č. 334 prodloužila zákaz vycestování do 12. 4. 2020. Podle dřívějších vyjádření náměstka ministra zdravotnictví, Romana Prymuly, však bude zákaz vycestování pravděpodobně prodlužován. Většina lidí už proto počítá s tím, že se jejich letní zájezd neuskuteční, ruší je a cestovní kanceláře po nich požadují úhradu tzv. „stornopoplatků“. Mají na to cestovní kanceláře právo? Odpověď zní: ANO. Jelikož zákaz vycestování aktuálně platí jen do 12. 4., není zde formálně objektivní důvod, proč by se zájezd neměl uskutečnit a odstoupení od smlouvy je tak považováno za bezdůvodné. To neplatí, pokud zájezdu brání v době jeho plánovaného uskutečnění jiné okolnosti, se kterými občanský zákoník počítá, např. překážky v místě konání zájezdu, dopravě apod. Samotná obava z nákazy koronavirem však nespadá pod žádný ze zákonných důvodů, pro který by bylo možné zájezd zrušit bez povinnosti hradit stornopoplatek a judikatura, která by jej snad takto vykládala, pochopitelně zatím neexistuje. Podmínkou pro uplatnění stornopoplatků ze strany cestovních kanceláří však je to, aby byly sjednány platně. Na stornopoplatek ve výši 100 % ceny zájezdu cestovní kancelář nárok mít nebude.


Správný postup, aby zákazníci nemuseli platit stornopoplatek a zaplacená cena zájezdu se jim vrátila v plné výši, je takový, aby s případným odstoupením počkali do doby, než bude zřejmé, zda se jejich zájezd bude moci uskutečnit či nikoliv. Je však třeba počítat s tím, že cestovním kancelářím se s ohledem na množství rušených zájezdů po platném odstoupení od smlouvy nepodaří dodržet zákonem stanovenou 14denní lhůtu pro vrácení uhrazené zálohy a zákazníci si na ni pravděpodobně chvíli počkají. Své peníze by měli díky zákonné povinnosti pojištění cestovních kanceláří získat i v případě, kdy by cestovní kancelář skočila v insolvenci.


Cestovní kanceláře se snaží situaci řešit jak nejlépe mohou, zejména nabízením voucherů na dovolené v roce 2021 místo vracení uhrazených záloh, a to i v souvislosti s pozdějšími, letními zájezdy. Asociace cestovních kanceláří ČR žádá, aby zákazníci takových voucherů využili, neboť pro zákazníky se nejedná o riziko a cestovním kancelářím to umožní alespoň trochu sanovat ztráty na platbách, které uhradili za služby v zahraničí a které jim nebudou vráceny. Takový postup může přispět k záchraně podnikání v oblasti cestovního ruchu, které je nyní nikoliv vlastní vinou úplně utlumeno.Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Simona Votřelová, advokátka

62 zobrazení0 komentářů
bottom of page