top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Další novinky v oblasti nájemního práva

Aktualizováno: 9. 6. 2020

Včera byla schválena další várka předpisů. V oblasti nájmu bytu bylo schváleno tzv. Cenové moratorium, tedy nemožnost jednostranně zvyšovat nájemné po dobu trvání krizových opatření. Pronajímatel tak po dobu krizových opatření nemůže nájemné zvýšit s odkazem na inflační doložky. Dále bylo stanoveno, že pokud v době trvání krizových opatření bude dosavadní nájem ukončen a uzavřen nový nájemní vztah, nesmí být nájemné vyšší než to, které bylo sjednáno s posledním nájemcem. V praxi by toto mohlo být problematické – nový nájemce nemá možnost jednoduše zjistit, jaká byla výše původního nájemného. Zároveň by se mohl do nelehké situace dostat i pronajímatel, pokud byt pronajímal známému nebo rodinnému příslušníkovi za symbolickou cenu a nyní by se rozhodl pronajímat byt „tržně“.


Závěrem doplňujeme, že i před účinností moratoria platily pro jednostranné zvýšení nájemného přísné podmínky. Tyto budou platit i po jeho ukončení – moratorium bude automaticky ukončeno ke dni, kdy budou zrušena krizová opatření, popř. jej vláda může ukončit dříve, pokud to uzná za vhodné. Nelze se tedy spoléhat na to, že po ukončení moratoria bude moci pronajímatel jednoduše nájemné opět zvýšit, pokud to nebylo platně sjednáno ve smlouvě.


Pozn.: Vláda rozhodla o zrušení Cenového moratoria nájemného u bytů s účinností od 5.6.2020.

75 zobrazení0 komentářů
bottom of page