top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

AK JELÍNEK & Partneři jsou velmi doporučovanou kanceláří v kategorii Trestní právo

Aktualizováno: 10. 12. 2019

Ze soutěže Právnická firma roku jsme si vedle vítězství v kategorii Regionální právnická firma roku 2019 odnesli i ocenění jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Trestní právo… Za své klienty totiž bojujeme jako lvi!

Do potíží v oblasti trestního práva se ve svém životě může dostat každý z nás, a proto je dobré vědět, že se na naši advokátní kancelář můžete kdykoliv obrátit. Svým klientům nabízíme právní zastoupení v každé fázi trestního řízení a jsme rovněž nápomocní např. i při podání trestního oznámení či při podání vysvětlení na Policii ČR. S klienty podnikateli spolupracujeme i v oblasti prevenčního compliance poradenství, školíme je, pomáháme nastavit pravidla a provozní strategii tak, aby vše bylo v souladu s právem a eliminoval se případný a mnohdy nechtěný postih společnosti. Nárůst trestního stíhání v problematice daňové, dotační či veřejných zakázek, se projevil v zastoupení klientů naší advokátní kanceláří s údajně způsobenou škodou v řádech několika miliard korun.

Těšíme se na Vás!


38 zobrazení0 komentářů
bottom of page