ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO

 

V souvislosti se zcela novým pojetím oblasti zdravotnického práva došlo k odlišnému vnímání vztahů mezi pacientem a lékařem, neboť dochází ke zrovnoprávnění jejich vztahu, postavení pacienta je vnímáno silněji s přihlédnutím k individualitě každého případu.

Naše kancelář se zaměřuje na právní zastoupení lékařů a zdravotnických zařízení – poskytovatelů zdravotnických služeb. Své služby poskytujeme:

  •  lékařům – provozovatelům lékařských praxí,

  •  lékařům – zaměstnancům,

  •  nemocnicím,

v případech vyžadujících specializovaných právních služeb v oblasti zdravotnického práva. Mezi naši klientelu se řadí nejen jednotliví lékaři, ale i nemocnice, lázeňská zařízení a oborová sdružení poskytovatelů zdravotních služeb. Zdravotnickým zařízením a poskytovatelům zdravotních služeb nabízíme komplexní právní služby zasahující i do jiných právních oborů, než je právo zdravotnické. Zajišťujeme právní servis při tvorbě vyžádaných dokumentů, včetně vnitřních předpisů ve snaze napomoci v poskytování kvalitních a dostupných zdravotních služeb či zlepšení komunikace mezi zdravotnickým zařízením a pacientem.

V souvislosti s posílením postavení pacienta se exponenciálně rozrůstá počet žalob o náhradu škody a ochranu osobnosti či trestních oznámení různé relevance proti lékařům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Naším cílem je poskytnutí komplexního kvalifikovaného právního zastoupení ve všech oblastech medicínského práva, tedy nejen při sporech s pacienty, ale i při sporech s pojišťovnami.

Články z oblasti zdravotnického práva, které stojí za pozornost:

Nakládání se zdravotnickou dokumentací a její význam pro ochranu lékaře v soudním řízení​

Právo na svobodnou volbu lékaře v konfrontaci s právem odmítnout pacienta

 

Naše služby zdravotnického práva ve zkratce

  •  převody (transformace) lékařských   praxí tzv. na klíč

  •  privátní lékaři a zdravotnická   zařízení (státní a soukromé)

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Nikola Senetová

advokát

specialista na občanské a trestní právo

JELÍNEK & PARTNEŘI
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo Pardubice:

Pardubice - Dražkovice 181

533 33  Pardubice

tel:              +420 466 310 691

mobil:         +420 724 794 986

e-mail:        advokati@advokatijelinek.cz

 

datová schránka: apkhs99

 

 

bankovní spojení: 281137002/0300

Pobočka Praha:

Truhlářská 1108/3

110 00  Praha 1

IČ: 28782917

DIČ: CZ28782917

Přesné souřadnice pro navigaci:

Pardubice: 49°59".645"N, 15°46".130"E

Praha: 50.0896242N, 14.4285942E

Pošlete nám rychlou zprávu!

© 2019 AK Jelínek & Partneři Veškerá práva vyhrazena!