top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

🔴🔘NOVELA🔘🔴


Od 01.07.2022 nabyla účinnosti novela zákona o advokacii č. 261/2021 Sb. a od 01.12.2022 nabývá účinnosti Usnesení představenstva ČAK ze dne 13.09.2022, obé se týká prohlášení o pravosti podpisu.


Nejdůležitější body:

1. Advokáti nově mohou ověřovat podpisy i tam, kde to zákon nevyžaduje.

2. Nově je třeba u jednající osoby uvádět nejen datum, ale i MÍSTO narození.

3. Nově už se nebude rozlišovat listina vlastní a cizí, protože přílohou usnesení je nová jednotná podoba prohlášení.


Kompletní znění v odkazech:👇👇👇👇👇

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-261/zneni-20220701#cast41

https://www.cak.cz/assets/komora/vestnik_cak_032022_www-cak-cz_20221010_new.pdf

24 zobrazení0 komentářů
bottom of page