top of page

VEŘEJNÁ PODPORA

 

Hospodaření s veřejnými prostředky se netýká pouze orgánů veřejné správy a veřejnoprávních organizací, ale může se týkat též soukromých osob, jako jsou např. příjemci dotací či dotovaní zadavatelé. 

 

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství osobám odpovědným za správnost hospodaření s veřejnými prostředky tak, aby bylo vyloučeno případné riziko porušení pravidel a s tím spojené finanční důsledky.

 

Zastupujeme jak klienty, coby poskytovatele podpory, při nastavení procesů a tvorbě dotačních programů a jiných výdajových aktivit, i klienty vystupující jako příjemci podpory v oblasti plnění podmínek podpory.

Naše služby v oblasti veřejné podpory:

  • zastupování v dotačním řízení

  • zastupování při následných kontrolách

  • poradenství při nastavení procesů a tvorbě vnitřních předpisů

  • příprava smluvní dokumentace dle pravidel EU

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

Mgr. et Bc. Filip Losert.jpg

Mgr. et Bc. Filip Losert

advokát

specialista na správní a pracovní právo

bottom of page