COMPLIANCE

 

Obor tzv. „compliance“ je specifickým oborem práva, které vychází z anglického „to comply“ tedy „být v souladu“. Smyslem a účelem tohoto oboru je zajištění souladu interních předpisů a procesů uvnitř společnosti nejen s právním řádem České republiky, ale i se základními morálními a etickými hodnotami. Základním pilířem oboru je přijetí tzv. compliance programu společnosti – uceleného komplexního systému interních předpisů, procesů a pravidel, který si klade za cíl preventivně předcházet vzniku civilní, správní či trestní odpovědnosti právnických osob, detekovat případná narušení tohoto systému a pružně reagovat na vzniklé nežádoucí situace, tyto vyhodnocovat a sankcionovat. Konečným důsledkem compliance programu je implementace fungujícího programu, který v největší možné míře již preventivně eliminuje vznik nežádoucích situací.

 

Veškeré výše uvedené služby jsme schopni pro Vás zajistit na té nejvyšší úrovni – od provedení nezbytné analýzy stávajících procesů a interní dokumentace, přes stanovení nápravných opatření a jejich implementaci, a to včetně zajištění školení pro Vaše zaměstnance.

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

JELÍNEK & PARTNEŘI
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Sídlo Pardubice:

Pardubice - Dražkovice 181

533 33  Pardubice

tel:              +420 466 310 691

mobil:         +420 724 794 986

e-mail:        advokati@advokatijelinek.cz

 

datová schránka: apkhs99

 

 

bankovní spojení: 281137002/0300

Pobočka Praha:

Truhlářská 1108/3

110 00  Praha 1

IČ: 28782917

DIČ: CZ28782917

Přesné souřadnice pro navigaci:

Pardubice: 49°59".645"N, 15°46".130"E

Praha: 50.0896242N, 14.4285942E

Pošlete nám rychlou zprávu!

© 2019 AK Jelínek & Partneři Veškerá práva vyhrazena!