top of page

COMPLIANCE

 

Obor tzv. „compliance“ je specifickým oborem práva, které vychází z anglického „to comply“ tedy „být v souladu“. Smyslem a účelem tohoto oboru je zajištění souladu interních předpisů a procesů uvnitř společnosti nejen s právním řádem České republiky, ale i se základními morálními a etickými hodnotami. Základním pilířem oboru je přijetí tzv. compliance programu společnosti – uceleného komplexního systému interních předpisů, procesů a pravidel, který si klade za cíl preventivně předcházet vzniku civilní, správní či trestní odpovědnosti právnických osob, detekovat případná narušení tohoto systému a pružně reagovat na vzniklé nežádoucí situace, tyto vyhodnocovat a sankcionovat. Konečným důsledkem compliance programu je implementace fungujícího programu, který v největší možné míře již preventivně eliminuje vznik nežádoucích situací.

 

Veškeré výše uvedené služby jsme schopni pro Vás zajistit na té nejvyšší úrovni – od provedení nezbytné analýzy stávajících procesů a interní dokumentace, přes stanovení nápravných opatření a jejich implementaci, a to včetně zajištění školení pro Vaše zaměstnance.

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D..jpg

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

bottom of page