top of page

INSOLVENČNÍ PRÁVO

 

V naší kanceláři se zabýváme právem insolvenčním, jehož úkolem je řešení právních stavů, které souvisejí s dlužníkovým úpadkem, případně hrozícím úpadkem, přičemž pravidla insolvenčního práva určují, jakým způsobem a jakým poměrem budou jednotliví věřitelé v rámci insolvenčního řízení uspokojeni. Klíčovým právním předpisem v této oblasti práva je zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, který upravuje insolvenční řízení, a to fázi od podání insolvenčního návrhu po rozhodnutí soudu o úpadku, dále jednotlivé způsoby řešení úpadku, tj. konkurz, reorganizaci a oddlužení, a  také úpadek finančních institucí či insolvenční rejstřík.

 

Naše kancelář zastupuje věřitele, kteří evidují za upadnuvšími dlužníky své pohledávky. Věřitele zastupujeme od samého začátku do konce insolvenčního řízení, kdy se postaráme o včasné a bezchybné přihlášení pohledávek, a o další nezbytná právní jednání, přičemž výjimkou není ani zajištění zastoupení v incidenčních sporech nebo zajištění zastoupení našich klientů na schůzích věřitelů. Jsme nápomocni také dlužníkům, kteří potřebují sepsat insolvenční návrh, popř. se poradit, co je v insolvenčním řízení čeká a nemine.

Články z oblasti insolvenčního práva, které stojí za pozornost:

Vznik nových závazků dlužníka jako důvod pro zrušení schváleného oddlužení

Postoupení pohledávky dlužníka jako zvýhodňující právní úkon v insolvenčním řízení

boris_st_bsr3096_edited.jpg

Mgr. Petra Marková

advokát

specialista na insolvenční a korporátní právo

bottom of page