top of page

OBCHODNÍ PRÁVO

Oblast obchodního práva v sobě nese širokou škálu právních vztahů. Zejména právní úprava obchodního práva dopadá na každodenní působení podnikatele v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž sebou mimo jiné nese také právní úpravu obchodních společností, cenných papíru, průmyslových práv a v neposlední řadě specifikuje pravidla hospodářské soutěže.  Díky dlouholetému působení v oblasti obchodního práva jsme však schopni našim klientům nabídnout komplexní služby, přičemž je vždy naší prioritu vyhovět individuálním požadavkům každého z nich.

 

Ačkoli je pro mnohé z nás samozřejmostí dostát svým závazkům, bohužel toto společenské pravidlo nevnímají všichni stejně, proto v takovém případě zajišťujeme pro své klienty vymáhání peněžních pohledávek vzniklých z obchodní závazkových vztahů, a to včetně pohledávek zajištěných směnkou, nebo jiným zajišťovacím institutem.

Samozřejmostí pro naši kancelář je sepis případně revize a připomínkování smluv, nejenom smluv kupních, ale také dalších smluv, které podnikatel každodenně uzavírá, jako jsou smlouvy o dílo, smlouvy půjčce, smlouvy o vypořádání apod.

Ať už klient přichází s přáním obchodní společnost pro něj teprve založit nebo zdali chce, abychom obstarali ukončení jeho činnosti, resp. likvidaci obchodní společnosti, případně má-li zájem o přeměnu jeho společnosti, obchodní fúzi či akvizici, vždy se snažíme dostát komfortu klienta bez zbytečných komplikací, a tak s jeho minimálním zatížením v co možná nejkratším horizontu dosáhnout požadovaného výsledku.

Naše advokátní kancelář rovněž zajišťuje ochranu práv klientů, kdy se na jejich právech snaží obohatit jiní. Mnohdy tak jménem našich klientů musíme přikročit k ochraně jejich obchodní firmy, ochraně jejich práv proti nekalé soutěži čí ochraně práv v režimu hospodářské soutěže

Nedílnou součástí obchodního práva, jsou rovněž práva plynoucí z duševního vlastnictví. Našim klientům proto nabízíme pomocnou ruku při registračním procesu jejich patentu či ochranné známky, následně pak klientovi zajistíme vydobýt jeho práva, při případném zneužití jeho duševního vlastnictví třetí stranou.

V neposlední řadě nabízí naše kancelář svým klientům služby v oblasti internetového práva, kdy pro klienty zajišťujeme smlouvy o převodu domén, případně smlouvy o nájmu domén. Naše advokátní kancelář rovněž zpracuje odporné posouzení střetu domén, kdy následně klienty v doménových sporech zastupujeme. Našim klientům rovněž vyhotovíme na míru obchodní podmínky pro e-shop případně obchodní podmínky pro provozovatele služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

 

Články z oblasti obchodního nebo autorského práva, které stojí za pozornost:

Pokračování živnosti po smrti podnikatele a plnění daňových povinností osobou spravující pozůstalost

Smluvní pokuta, aneb na co si dát při jejím sjednání pozor

"Chci eshop" aneb vybraná specifika činností spojených se založením e-shopu

Soudní dvůr Evropské unie se bude opět zabývat hypertextovými odkazy

Právní úprava domén na internetu, postup při řešení sporů z domén

Autorská díla na Internetu – nahrávání a stahování

Zápis do veřejných rejstříků notářem

Právní formy podnikání v Ruské federaci

Naše služby v obchodním právu

ve zkratce

 • vymáhání peněžních pohledávek  včetně směnečných

 •  obchodní závazkové vztahy, obchodní právo mezinárodní

 • sepis běžných kupních a veškerých jiných smluv (smlouva o dílo, o půjčce, vypořádání apod.)

 • zakládání a přeměny obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice

 • zakládání offshore společností

 • likvidace obchodních společností

 • právo ochrany obchodní firmy, hospodářská soutěž, ochrana proti nekalé soutěži

 • živnostenské právo

 • veřejné zakázky

 • patenty a ochranné známky

 • internetové právo

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D..jpg
JUDr. Tereza Jelínková.jpg
Mgr. Dana Libochowitzová.jpg
boris_st_bsr3096_edited.jpg
Mgr. Lucie Šimková.jpg
Mgr. et Bc. Filip Losert.jpg

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D

advokát a partner

univerzální právní praxe

JUDr. Tereza Jelínková

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Petra Marková

advokát 

specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

Mgr. et Bc. Filip Losert

advokát

specialista na správní a pracovní právo

bottom of page