top of page
  • bohumilroub

Novela zvýší ochranu odběratele plynu a elektřiny

⚖️NOVELA⚖️ s účinností od 1.1.2022 vstoupí v platnost novela zákona č. 362/2021 Sb. kterou se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Mezi důležité změny patří např. povinnost měřidel s dálkovými odečty nebo jednoměsíční interval

mezi jednotlivými odečty.Celé znění naleznete zde: 👇👇👇

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-362>

39 zobrazení0 komentářů
bottom of page