top of page
  • bohumilroub

EPRAVO.CZ - Rozhodování o vazbě

Aktualizováno: 7. 12. 2021

...Novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb. k uvedeným podmínkám doplnila dále i povinnost zkoumat, zda s ohledem na osobu obviněného, povahu a závažnost trestného činu, pro který je stíhán, nelze v době rozhodování účelu vazby dosáhnout jiným opatřením, zejména pak uložením některého z předběžných opatření....www.epravo.cz/top/clanky/rozhodovani-o-vazbe-113912.html?hash=$2y$10$M/KukY4tWb8HnpttwNGh8.CFVjYGSMj6DuTy/DsYgef9u174f59Yu36 zobrazení0 komentářů
bottom of page