top of page

Mgr. Nikola Senetová

advokát 

specialista na občanské a trestní právo

 

gsm:     +420 734 862 861

 

e-mail:   senetova@advokatijelinek.cz

členství: ČAK 

jazyky:   angličtina

Mgr. Nikola Senetová v roce 2015 absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni a v tomtéž roce nastoupila do Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. Ve své každodenní praxi se věnuje právu občanskému s důrazem na právo rodinné, obchodnímu právu a trestnímu právu. Nikola je však schopna poskytovat komplexní právní poradenství.

Mgr. Nikola Senetová.jpg
bottom of page