top of page

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D.

advokát a partner

univerzální právní praxe

gsm:      +420 466 310 691

e-mail:   jelinek@advokatijelinek.cz

členství: ČAK

              Unie obhájců

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D. je spoluzakladatelem Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. a výkonu advokacie se věnuje již téměř třicet let. Klientům poskytuje komplexní právní poradenství, nicméně jeho výsostnou doménou je oblast trestního práva se zaměřením na násilnou a hospodářskou trestnou činnost, zejména tzv. daňovou trestnou činnost. Jeho celoživotním chlebem je obchodní právo se zaměřením na korporátní klientelu, developerské projekty a s tím související smluvní dokumentace. V případě tuzemské či nadnárodní velké korporátní klientely vede tým lidí podílejících se na komplexním procesu převzetí společnosti, účastní se obchodních jednání, analyzuje rizika převodu pro klienta, zaštiťuje veškerou smluvní agendu a participuje na stabilizaci pozice klienta v nové korporaci, a to jak z pozice zaměstnavatele tak obchodního partnera. Pavel Jelínek je zastáncem proaktivního přístupu ke klientům a dbá na to, aby se klientovi při poskytování právních služeb dostalo nejen pomoci v právu, ale aby advokát, potažmo advokátní kancelář, byla útočištěm klientů i při hledání životně důležité duševní pohody. Pavel Jelínek považuje za klíčové atributy povolání advokáta mlčenlivost a férový přístup ke klientům a kolegům z branže.

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D..jpg
bottom of page