Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Zdravotnické právo

V souvislosti se zcela novým pojetím oblasti zdravotnického práva došlo k odlišnému vnímání vztahů mezi pacientem a lékařem, neboť dochází ke zrovnoprávnění jejich vztahu, postavení pacienta je vnímáno silněji s přihlédnutím k individualitě každého případu.

Naše kancelář se zaměřuje na právní zastoupení lékařů a zdravotnických zařízení – poskytovatelů zdravotnických služeb. Své služby poskytujeme:

  • lékařům – provozovatelům lékařských praxí,
  • lékařům – zaměstnancům,
  • nemocnicím,

v případech vyžadujících specializovaných právních služeb v oblasti zdravotnického práva. Mezi naši klientelu se řadí nejen jednotliví lékaři, ale i nemocnice, lázeňská zařízení a oborová sdružení poskytovatelů zdravotních služeb. Zdravotnickým zařízením a poskytovatelům zdravotních služeb nabízíme komplexní právní služby zasahující i do jiných právních oborů, než je právo zdravotnické. Zajišťujeme právní servis při tvorbě vyžádaných dokumentů, včetně vnitřních předpisů ve snaze napomoci v poskytování kvalitních a dostupných zdravotních služeb či zlepšení komunikace mezi zdravotnickým zařízením a pacientem.

V souvislosti s posílením postavení pacienta se exponenciálně rozrůstá počet žalob o náhradu škody a ochranu osobnosti či trestních oznámení různé relevance proti lékařům v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Naším cílem je poskytnutí komplexního kvalifikovaného právního zastoupení ve všech oblastech medicínského práva, tedy nejen při sporech s pacienty, ale i při sporech s pojišťovnami.

Naše advokátní kancelář se v neposlední řadě zaobírá stále aktuálním tématem prodeje a převodu lékařské praxe. V oblasti právní úpravy dispozice s lékařskými praxemi došlo v posledních letech k bezpočtu dílčích změn a je nutné neustále sledovat pravidla, která je třeba respektovat, aby prodej lékařské praxe proběhl bez zbytečných komplikací. Nejednou jsme se setkali s příběhy lékařů, kteří z nevědomosti přišli o celou hodnotu své soukromé praxe, když podcenili právní stránku jejího převodu. Pro lékaře zajišťujeme kompletní právní servis v podobě smlouvy o prodeji lékařské praxe, realizaci prodeje mezi fyzickými osobami i mezi společnostmi, sepis smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb a zajistíme smluvní dokumentaci nezbytnou pro zdravotní pojišťovny.

Naše služby zdravotnického práva ve zkratce

  • převody (transformace) lékařských praxí tzv. na klíč
  • privátní lékaři a zdravotnická zařízení (státní a soukromé)

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

  • Tradice, stabilita, spolehlivost
  • Sídlo respektuje soukromí
  • Vysoká parkovací kapacita
  • Velké a stabilní zázemí
  • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice