Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Veřejné zakázky

V rámci veřejných zakázek jakožto právního odvětví klíčového zejména pro subjekty z veřejného sektoru (územní samosprávné celky – obce, kraje, příspěvkové organizace apod.) poskytujeme klientům komplexní právní služby zahrnující zastupování zadavatele ve všech fázích zadávacího řízení, a to od běžných veřejných zakázek malého rozsahu, až po nadlimitní či významné veřejné zakázky.

Dlouhodobě poskytujeme právní služby v tomto oboru všem typům zadavatelů, tedy jak veřejným zadavatelům, tak zadavatelům dotovaným či sektorovým. V rámci zastupování zadavatele tak zajišťujeme celý proces zadávacího řízení tzv. „na klíč“ tedy od přípravy zadávacích podmínek a návrhu smlouvy, přes zajištění jednotlivých procesních úkonů (vyřizování dodatečných informací, zajištění prohlídky místa plnění, organizace otevírání obálek, posouzení kvalifikace, účast na jednání hodnotící komise a další) až po právní servis spojený s uzavřením smlouvy s vítězným uchazečem, to vše samozřejmě s průběžným právním poradenstvím dle potřeb a požadavků klienta. Samozřejmostí je rovněž uveřejňování zákonem stanovených dokumentů na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek (předběžné oznámení, oznámení o zakázce, oznámení o zadání veřejné zakázky a dalších).

Díky specializovanému týmu odborníku poskytujeme právní sužby ve všech typech zadávacího řízení – od podlimitního řízení přes řízení otevřené až po specifické typy řízení, jakými je např. užší řízení či jednací řízení s uveřejněním či jednací řízení bez uveřejnění. Z širokého spektra zadávacích řízení zajišťujeme pro klienty též zadávání zakázek v dynamickém nákupním systému, ve formě elektronické aukce či formou soutěže o návrh. V rámci individuálního přístupu k požadavkům klienta jsme současně připraveni posoudit daný záměr a doporučit nejvhodnější typ zadávacího řízení.

V souvislosti s veřejnými zakázkami poskytujeme právní služby též dodavatelům – uchazečům o veřejnou zakázku, jimž poskytujeme komplexní servis zejména v souvislosti s posouzením konkrétních zadávacích podmínek a s přípravou nabídky.

Zadavatele a dodavatele zastupujeme též v rámci řešení námitek proti zadávacím podmínkám či proti jednotlivým krokům vedoucím k výběru nejvhodnější nabídky (rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a další). V rámci individuálního přístupu k jednotlivým specifickým případům nabízíme též zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či ve správním soudnictví

Nedílnou součástí našich služeb v této oblasti je též zpracovávání rozborů aplikace a výkladu zákona o veřejných zakázkách dle individuálních požadavků klientů či organizace odborných školení zaměřených na zadávání veřejných zakázek a v neposlední řadě též na nově připravovaný zákon o zadávání veřejných zakázek.

 • Zastupování zadavatele ve všech fázích zadávacího řízení
 • Administrace zadávacích řízení pro územní samosprávné celky
 • Veřejné zakázky financované z dotací EU, veřejné zakázky na sociální služby
 • Příprava zadávací a smluvní dokumentace
 • Asistence při otevírání obálek a hodnocení nabídek
 • Vyřizování námitek uchazečů
 • Zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a před soudy
 • Právní poradenství veřejným, dotovaným i sektorovým zadavatelům
 • Asistence uchazečům s přípravou nabídek, kontrola nabídek s ohledem na požadavky zákona
 • Právní rozbory aplikace a výkladu zákona o veřejných zakázkách
 • Dotační poradenství

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

 • Tradice, stabilita, spolehlivost
 • Sídlo respektuje soukromí
 • Vysoká parkovací kapacita
 • Velké a stabilní zázemí
 • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice