Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Trestní a ústavní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškerou právní pomoc související s trestním právem i v přestupkovém řízení. Právní ochranu u nás naleznou jak jednotlivci, tak i právnické osoby v souvislosti se zavedením trestní odpovědnosti právnických osob. Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim považuje náš tým specialistů za významný ve vztahu k naší klientele tvořené převážně korporacemi. Klienty preventivně upozorňujeme na možné dopady této právní úpravy nejen na jednání statutárních orgánů společností, ale zároveň na trestní odpovědnost na úrovni zaměstnanců, obzvláště s přihlédnutím k praktické aplikaci nového zákona a nedostatku zkušeností orgánů činných v trestním řízení.

V rámci trestního práva dále nabízíme klientům kvalifikovanou pomoc obhájce ve všech stádiích řízení od zahájení trestního stíhání přes zastupování v hlavním líčení, odvolací řízení, až po zastupování klientů před Nejvyšším soudem nebo Ústavním soudem České republiky. Tým našich specialistů si je dobře vědom svého poslání. Hlavním úkolem obhájce je poskytovat právní pomoc obviněnému tak, aby byla šetřena veškerá jeho práva, a aby byly objasněny všechny okolnosti, které obviněného zbavují viny nebo ji oslabují. Se zvyšující se aktivitou orgánů činných v trestním řízení a s rostoucím významem oblasti trestního práva obecně, se věnujeme celé sféře tohoto právního odvětví, zejména:

 • v případech násilných,
 • hospodářských,
 • trestných činů obecně nebezpečných
 • a v neposlední řadě majetkových trestných činů.


Specializovaný tým odborníků na odvětví trestního práva zároveň nezapomíná a důkladně uplatňuje náhradu škody vůči státu vzniklou neoprávněným trestním stíháním.

V zájmu našich klientů jednáme ve věcech vazebních, jakož i ve věcech výkonu trestu včetně následného zahlazení odsouzení. V rámci praxe naší advokátní kanceláře se zároveň zaměřujeme na problematiku trestního řízení ve věcech mladistvých.

V trestních věcech jsme připraveni kromě řádných a mimořádných opravných prostředků za naše klienty sepsat ústavní stížnosti proti rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení a klienta v řízení zastupovat, neboť dle ustanovení zákona o Ústavním soudu musí být účastník při řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem a bez dobrého a zkušeného advokáta je prakticky nemožné se na poli trestního práva orientovat.

V trestním řízení bývají často, ve srovnání s důrazem na usvědčení pachatele, opomíjena práva poškozených osob. Proto je součástí našich služeb v rámci trestního práva hájení práva poškozených v trestním řízení na uplatnění náhrady škody, která jim byla trestným činem způsobena, neboť takové uplatnění nároku je mnohdy jednodušší variantou, nežli vymáhání nároku v civilním řízení, proto klademe důraz na jejím rychlém a úspěšném vymožení.

 

Články z oblasti trestního nebo ústavního práva, které stojí za pozornost:

Podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 tr. řádu

Právní úprava pokračování v trestném činu a speciální recidivy u přečinu krádeže

 

Naše služby v trestním právu
ve zkratce

 • obhajoba v trestním řízení
 • zastupování poškozených osob v trestním řízení, vymáhání odškodného pro poškozené a pozůstalé
 • vymáhání náhrady škody po státu
 • zastupování před Ústavním soudem ČR
 • ústavní stížnosti

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

 • Tradice, stabilita, spolehlivost
 • Sídlo respektuje soukromí
 • Vysoká parkovací kapacita
 • Velké a stabilní zázemí
 • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice