top of page

PROFIL A HISTORIE SPOLEČNOSTI

CZ_PFR_2021-právnická_firma_roku_2021_-_velmi_doporučovaná_kancelář (1).jpg
PFR 2020-black.jpg
PFR-2019-black.jpg
PFR-2018-black.jpg
PFR-2017-VDK-black.jpg
PFR-2016-VDK-black.jpg
PFR-2015-VDK-black.jpg
PFR-2012-VDK-black.jpg
Legal_100_winner_-_ocenění.png
Global 100 - 2020 award logo JELINEK and
LMLA19-LOGO.png

 

VYTRVALOST | TRADICE | ODHODLÁNÍ = JIŽ 30 LET ZKUŠENOSTÍ

 

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s. r. o. je silnou a stabilní advokátní kanceláří s třicetiletou tradicí budovanou jak

v domácím pardubickém regionu, tak i po celé České republice. Svým tradičním pojetím navázala na dlouholeté zkušenosti a úspěšnou profesní dráhu významného advokáta a partnera advokátní kanceláře JUDr. Pavla Jelínka, Ph.D.

V inovacích, vzdělávání a rozvoji pokračuje přátelským a profesionálním spojením JUDr. Terezy Jelínkové a Mgr. Dany Libochowitzové, advokátů a partnerů kanceláře.

 

OCENĚNÍ

V roce 2020 Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři již potřetí v řadě zvítězila v kategorii Regionální právnická firma roku

v odborné soutěži Právnická firma roku, kterou vyhlašuje společnost EPRAVO.CZ. Vedle tohoto vítězství obhájila svá umístění i v dalších odborných kategoriích a stejně jako v předchozích letech byla oceněna jako velmi doporučovaná kancelář v kategorii Trestní právo a doporučovaná kancelář v kategoriích Logistika a dopravní stavby a Česká firma

na mezinárodních trzích.

Na tento úspěch navázala i v roce 2021, kdy se opět stala velmi doporučovanou regionální advokátní kanceláří a velmi doporučovanou advokátní kanceláří v oblasti trestního práva, dále pak i doporučovanou firmou v oblasti compliance,

v kategorii logistika a dopravní stavby a také v oblasti českých firem na mezinárodních trzích.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s. r. o. však sbírá úspěchy i na mezinárodní úrovni. V roce 2021 jsme zvítězili

v kategorii Trestní právo pro oblast České republiky v mezinárodní soutěži Legal 100, kterou pořádá společnost

Lawyer International.

 

V roce 2020 kancelář bodovala i v mezinárodním žebříčku Global 100 jako advokátní kancelář roku v oboru trestního práva pro Českou republiku.

 

Mezinárodní ocenění kancelář získala i v roce 2019 – Mgr. Dana Libochowitzová, advokát a společník kanceláře, zvítězila jako Právník roku v kategorii Trestní právo pro oblast České republiky v soutěži Legal Awards 2019, kterou pořádá Lawyer Monthly.

TEAMSPIRIT

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. staví svůj úspěch na vzdělanosti a specializaci svých právníků a

na proaktivním a osobním přístupu ke klientům. Je tvořena třemi kmenovými společníky, dále vedoucími advokáty specializovanými ve stěžejních právních oborech, spolupracujícími advokáty, advokátními koncipienty, paralegal a odborně kvalifikovaným administrativním personálem. Advokátní kancelář úzce spolupracuje s daňovými a ekonomickými poradci, notáři, překladateli, profesionálními soukromými detektivy a dalšími specialisty, kteří se vzhledem k četné a trvalé spolupráci stali nedílnou součástí advokátní kanceláře. Každý jednotlivý člen, jakož i celý tým advokátní kanceláře dbá

na otevřený přístup vně i uvnitř kanceláře.

 

JAZYKOVÁ VYBAVENOST

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s. r. o. poskytuje právní poradenství a služby svým klientům na nejvyšší odborné úrovni, a to v jazyce českém, anglickém a německém.

 

DISKRÉTNOST A PARTNERSTVÍ

Samozřejmostí pro advokátní kancelář je naprostá diskrétnost, loajalita a pevné partnerství, nadstandardní ochrana informací a připravenost poskytnout právní služby klientovi i mimo obvyklou všední pracovní dobu. 

PŘEDNÁŠKOVÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Odborníci advokátní kanceláře přednáší na specializovaná právní témata, a to jak pro klienty kanceláře, tak i pro širší veřejnost. Oblíbená přednášková témata právníků kanceláře jsou zejména z oblasti práva trestního, obchodního, pracovního a GDPR. Advokátní kancelář vychází svým klientům vstříc i v případě, kdy si téma zvolí sám klient. Členové advokátní kanceláře také pravidelně publikují na odborných právních platformách v tištěné i elektronické verzi.

 

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Advokátní kancelář má úzké pracovní kontakty s řadou velkých zahraničních právních firem, díky kterým čerpá mezinárodní zkušenosti a kontakty, což jí umožňuje podílet se na mezinárodních transakcích uskutečňovaných po celém světě a podporovat mezinárodní rozvoj svých klientů. Zajišťuje nejen přípravu obchodní strategie, ale také nastavení mechanismu pro splnění podmínek její realizace.

bottom of page