top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Víte, že…

Aktualizováno: 1. 4. 2020

se změnilo zařazení realitní činnosti, která již není nadále živností volnou, ale živností vázanou?


Ode dne 3. března 2020 je v účinnosti zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o realitním zprostředkování“), jehož hlavním cílem je zlepšení fungování realitního trhu a ochrana klientů realitních kanceláří. Doposud neexistoval zákon, který by tuto problematiku upravoval. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání zařazoval realitní činnost do živnosti volné pod položku č. 58 „Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí“. K získání živnostenského oprávnění k provozování realitní činnosti nebylo doposud třeba splnění žádných zvláštních podmínek, a tak klient realitní kanceláře nemohl mít jistotu, že jedná s osobou odborně způsobilou, a to přesto, že obchody v rámci realitní činnosti jsou často velmi složité.


Podmínky pro odbornou způsobilost jsou dle zákona o realitním zprostředkování vázány na vzdělání, popř. vzdělání a praxi, nebo získání profesní kvalifikace pro činnost realitního zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Pro uznání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie je dostačujícím prokázáním odborné způsobilosti předložení dokladu podle zákona č. 18/2004 Sb․, o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace).


Stávající realitní zprostředkovatelé, kteří chtějí v této činnosti pokračovat, ohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost „realitní zprostředkování“ a doložísplnění podmínky odborné způsobilosti. Tyto osoby mohou ve své činnosti pokračovat po dobu šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o realitním zprostředkování na základě volné živnosti. Pokud před uplynutím této doby neohlásí živnostenskému úřadu vázanou živnost realitní zprostředkování a nedoloží splnění podmínky odborné způsobilosti, pak jim živnostenské oprávnění k poskytování realitního zprostředkování v rámci živnosti ohlašovací volné uplynutím této doby zanikne. Ohlášení změny typu živnosti z volné na vázanou je osvobozeno od správního poplatku.


Závěrem je vhodné zmínit, že činnost realitního zprostředkování je oddělena od činností spočívajících ve správě a údržbě nemovitostí, které zůstávají nadále živností volnou.


Potřebujete se dozvědět více informací? Neváhejte se na nás obrátit!


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Petra Marková, advokátka

440 zobrazení0 komentářů
bottom of page