top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Senát projedná uzákonění odložení vracení plateb za zájezd

ČÁST 1


Cestovní kanceláře již delší dobu volají po úpravě vracení záloh uhrazených za zájezd, který nemohl být kvůli šíření koronaviru uskutečnit. Vláda jejich požadavky vyslyšela a navrhla zákon, který by pořadatelům zájezdu (tedy zejména cestovním kancelářím) umožnil vydat svým zákazníkům místo vracení plateb za původní zájezd poukaz na náhradní zájezd a odložit vrácení plateb za zrušený zájezd. Nová úprava se má vztahovat na všechny zájezdy, které se měly uskutečnit od 20. 2. 2020 do 31. 8. 2020 a byly zrušeny z důvodu vyšší moci (v tomto případě v souvislosti s pandemií koronaviru a s tím souvisejícím zákazem nebo omezením cestování).


Co by schválení takového návrhu znamenalo pro zákazníky a cestovní kanceláře? Kdy dostanou zákazníci své peníze zpět, když náhradní zájezd nebudou chtít využít? A co zákazníci, kteří už uhradili stornopoplatky? Shrnutí návrhu zákona Vám přinášíme níže.


Poslanecká sněmovna dne 9. 4. 2020 schválila návrh zákona, který pořadatelům zájezdů umožňuje namísto vracení zaplacených záloh za zájezd vydat zákazníkovi poukaz na dovolenou ve stejné hodnotě a jakosti, jako byl zrušený zájezd a nabídnout mu v rámci poukazu náhradní zájezd na pozdější termín. Zákon tak stanovuje pořadatelům zájezdů ochrannou dobu, po kterou mohou své plnění (ať už v podobě zájezdu nebo vrácení peněz) vůči zákazníkům odložit. Ochranná doba obecně trvá ode dne, kdy pořadatel její čerpání zákazníkovi oznámil a končí nejpozději 31. 8. 2021.


Náhradní zájezd může pořadatel zájezdu zákazníkovi nabídnout do 31. 8. 2021, nejpozději však do 30 dní ode dne, kdy jej k tomu zákazník vyzve. Zákazník nemůže být nucen naplánovaný zájezd vyměnit za jiný, takže nemá povinnost takový poukaz využít. Pokud mu však pořadatel takový náhradní zájezd nabídne a zákazník jej odmítne nebo nevyužije, má pořadatel čas na vrácení záloh až do 14. 9. 2021, tedy 14 dní od uplynutí ochranné doby.


Co musí cestovní kancelář splnit, aby mohla odložit vrácení záloh do příštího roku?

  1. Oznámit zákazníkovi, že ochrannou dobu využívá a vystavit mu poukaz nejméně v hodnotě ceny původního zájezdu.

  2. Nabídnout zákazníkovi v rámci poukazu náhradní zájezd minimálně stejné jakosti jako byl původní zájezd, a to do 30 dnů ode dne doručení žádosti zákazníka.


V pokračování tohoto příspěvku Vás seznámíme s výjimkami, které návrh zákona stanovuje a ve kterém se dozvíte, kdy zákazník nemusí čekat na vrácení uhrazených záloh do příštího roku.


Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Mgr. Simona Votřelová, advokátka

52 zobrazení0 komentářů
bottom of page