top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Opětovné zrušení předkupního práva k podílu na nemovité věci

Od 1. 7. 2020 je opět zrušeno zákonné předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci.


Říkáte si, že jste o jeho zrušení něco slyšeli už pár let nazpět? Máte pravdu, a proto je na místě velmi stručná rekapitulace - předkupní právo spoluvlastníků k podílu na nemovité věci bylo zrušeno už s přijetím nového občanského zákoníku v roce 2014, spolu se začátkem roku 2018 se do občanského zákoníku vrátilo a nyní se zase ruší právě s účinností od 1. 7. 2020.


Co to vlastně předkupní právo je? Jedná se o povinnost prodávajícího, který je spoluvlastníkem nemovité věci, nabídnout svůj spoluvlastnický podíl při jeho převodu ke koupi nejprve ostatním spoluvlastníkům, a to za stejných podmínek, za jakých zamýšlí podíl prodat třetí osobě.


Předkupní právo ovšem není od 1. 7. 2020 zrušeno úplně – nadále je zachováno pro případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a to na dobu 6 měsíců od takového nabytí podílu – jedná se např. o nabytí spoluvlastnického podílu na základě závěti. Pokud zdědíte spoluvlastnický podíl, který následně zamýšlíte prodat, po dobu 6měsíců ode dne jeho nabytí jste povinni jej nabídnout ke koupi ostatním spoluvlastníkům (po uplynutí této doby již nikoli).


Plánujete prodat spoluvlastnický podíl na nemovitosti, ale nejste si jisti, jak vše provést správně? Obraťte se na profesionály – naši právníci jsou připraveni Vám pomoci.

39 zobrazení0 komentářů
bottom of page