top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

✅KONVERZE PRO ADVOKÁTY NADÁLE BEZ ODBORNÉ ZKOUŠKY✅


Zástupci vedení České advokátní komory (ČAK) a Ministerstva vnitra (MV) se dne 14. prosince 2022 shodli na interpretačním stanovisku k zákonu č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a k zákonu č. 85/1996 Sb., o advokacii, v oblasti provádění autorizované konverze dokumentů advokáty.

Podstatou memoranda je společné interpretační stanovisko v tom smyslu, že na advokáty se nevztahuje požadavek na absolvování zkoušky podle § 30 odst. 1 zák. č. 300/2008 Sb., protože advokáti provádějí autorizovanou konverzi dokumentů na žádost za podmínek stanovených zákonem o advokacii.


Memorandum k provádění konverze dokumentů advokáty mezi MV a ČAK: 👇👇👇

https://advokatnidenik.cz/wp-content/uploads/Memorandum_k_provadeni_konverze_dokumentu_advokaty_mezi_-MV_CAK.pdf

31 zobrazení0 komentářů
bottom of page