top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Aktuální informace týkající se kompenzačního bonusu pro OSVČ

Dne 5. 5. 2020 poslanecká sněmovna neschválila senátem navrhované změny zákona o vyplacení kompenzačního bonusu osobám samostatně výdělečně činným, kterým byla úplně nebo částečně omezena činnost. Senát navrhoval, aby kompenzační bonus byl vyplacen osobám, které mají příjmy do 10.000 Kč, jakož i osobám, které pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, dobrovolníkům v pečovatelské službě a taktéž pěstounům. Senát také navrhoval, aby osobám samostatně výdělečně činným a dalším výše uvedeným osobám byla za každý den v květnu vyplácena částka ve výši 700 Kč za den a za každý den v červnu částka ve výši 900 Kč za den.


K podpisu prezidentovi České republiky je tedy zaslán původní návrh zákona, který vytváří další bonusové období od 1. 5. 2020 do 8. 6. 2020, kdy kompenzační bonus bude činit 500 Kč za den.

50 zobrazení0 komentářů
bottom of page