top of page
  • Obrázek autoraAK Jelínek

Zveřejnění Výzvy k programu COVID – Nájemné

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo Výzvu ke speciálnímu dotačnímu programu COVID – Nájemné. Jde o avizovanou pomoc podnikatelům, kterých se v důsledku pandemie onemocnění COVID 19 dotknul zákaz prodeje zboží či poskytování služeb v provozovnách v období mezi 13. 3. 2020 a 30. 6. 2020, čímž došlo ke snížení jejich schopnosti platit nájemné.


Žádosti je možné podávat od pátku 26. 6. 2020 prostřednictvím online informačního systému.


Oprávněným žadatelem je nájemce, který:

  • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost;

  • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. 3. 2020, k maloobchodnímu prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům;

  • v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID‑19 mu byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020.

Žadatel zároveň nesmí být spřízněnou osobou s pronajímatelem prostor provozovny.


Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného*, a aby byla žadateli přiznána u provozovny v nestátním objektu, je nutné následující:

  • poskytnutí slevy pronajímatelem alespoň ve výši 30 % rozhodného nájemného;

  • uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

U provozovny ve státním objektu činí výše podpory 80 % rozhodného nájemného a bude žadateli přiznána, pokud:

  • se jedná o nájem provozovny, jejíž pronajímatel a nemovitost, v níž je tato provozovna situována, podléhá zákonu č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích (tzn. provozovna je situována v nemovitosti v majetku státu a nelze poskytnout slevu 30 % z nájemného);

  • dojde k uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 80 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu nejpozději den před podáním žádosti o poskytnutí podpory.

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení, které jsou k žádosti potřeba, jsou připraveny v informačním systému, prostřednictvím kterého se žádost podává. Opětovně však upozorňujeme, že se žadatel musí v žádosti vzdát nároku na veškeré další kompenzace ze strany státu v souvislosti s nájemným za období březen, duben, květen, červen 2020.


Více informací naleznete na webových stránkách MPO zde 👉 https://www.mpo.cz


________________________

* Za rozhodné nájemné se považuje původní výše nájmu před slevou poskytnutou pronajímatelem za období duben, květen, červen 2020 (pokud dojde k ukončení nájmu před 30. 6., pak jde o období od 1. dubna až do doby skončení nájmu). Infografika MPO


162 zobrazení0 komentářů
bottom of page