Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Odměna advokátní kanceláře

Odměna advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby je účtována převážně za dohodnuté hodinové sazby s tím, že advokátní kancelář má ustálenou výši hodinové sazby, která je klientovi sdělena vždy ihned při prvním kontaktu naší advokátní kanceláře. Jakékoliv odchylky od zakotvené hodinové sazby je nutné projednat s odpovědnou osobou z advokátní kanceláře. Každý potenciální zákazník je tak ale vždy informován o výši hodinové sazby. Způsob odměny pevně zakotvenou výší hodinové sazby lze považovat za zcela jednoznačný, ověřený a transparentní způsob odměny advokátní kanceláře z pohledu klienta.  

Poskytnuté právní služby jsou fakturovány dle dohody s klientem, buď po provedení právní služby, jedná – li se o jednorázovou službu s úhradou zálohy, nebo nejpozději do 15-tého dne v měsíci zpětně za předchozí měsíc, v němž byly právní služby provedeny.  

Faktury jsou splatné standardně do 14 dnů od data jejich vystavení. Na základě odůvodněné žádosti klienta je však možné splatnost prodloužit, či případně se dohodnout na úhradě právních služeb formou pravidelných splátek.

Předběžný odhad celkových nákladů je možné poskytnout na vyžádání klientem. Nicméně jsme otevřeni vzájemné diskuzi o možnostech smluvení fixních poplatků, které mohou být aplikovány na některý typ agend. Účtované a provedené úkony právních služeb vždy detailně rozepisujeme v příloze faktury spolu s popisem jednotlivých činností a s nimi souvisejících vzniklých nákladů, data provedení služeb a celkového času stráveném  na daném úkonu.

Informace pro spotřebitele: "Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.“

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

  • Tradice, stabilita, spolehlivost
  • Sídlo respektuje soukromí
  • Vysoká parkovací kapacita
  • Velké a stabilní zázemí
  • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice