Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Obchodní právo

Oblast obchodního práva v sobě nese širokou škálu právních vztahů. Zejména právní úprava obchodního práva dopadá na každodenní působení podnikatele v rámci své podnikatelské činnosti, přičemž sebou mimo jiné nese také právní úpravu obchodních společností, cenných papíru, průmyslových práv a v neposlední řadě specifikuje pravidla hospodářské soutěže.  Díky dlouholetému působení v oblasti obchodního práva jsme však schopni našim klientům nabídnout komplexní služby, přičemž je vždy naší prioritu vyhovět individuálním požadavkům každého z nich.

Ačkoli je pro mnohé z nás samozřejmostí dostát svým závazkům, bohužel toto společenské pravidlo nevnímají všichni stejně, proto v takovém případě zajišťujeme pro své klienty vymáhání peněžních pohledávek vzniklých z obchodní závazkových vztahů, a to včetně pohledávek zajištěných směnkou, nebo jiným zajišťovacím institutem.

Samozřejmostí pro naši kancelář je sepis případně revize a připomínkování smluv, nejenom smluv kupních, ale také dalších smluv, které podnikatel každodenně uzavírá, jako jsou smlouvy o dílo, smlouvy půjčce, smlouvy o vypořádání apod.

Ať už klient přichází s přáním obchodní společnost pro něj teprve založit nebo zdali chce, abychom obstarali ukončení jeho činnosti, resp. likvidaci obchodní společnosti, případně má-li zájem o přeměnu jeho společnosti, obchodní fúzi či akvizici, vždy se snažíme dostát komfortu klienta bez zbytečných komplikací, a tak s jeho minimálním zatížením v co možná nejkratším horizontu dosáhnout požadovaného výsledku.

Naše advokátní kancelář rovněž zajišťuje ochranu práv klientů, kdy se na jejich právech snaží obohatit jiní. Mnohdy tak jménem našich klientů musíme přikročit k ochraně jejich obchodní firmy, ochraně jejich práv proti nekalé soutěži čí ochraně práv v režimu hospodářské soutěže

Nedílnou součástí obchodního práva, jsou rovněž práva plynoucí z duševního vlastnictví. Našim klientům proto nabízíme pomocnou ruku při registračním procesu jejich patentu či ochranné známky, následně pak klientovi zajistíme vydobýt jeho práva, při případném zneužití jeho duševního vlastnictví třetí stranou.

V neposlední řadě nabízí naše kancelář svým klientům služby v oblasti internetového práva, kdy pro klienty zajišťujeme smlouvy o převodu domén, případně smlouvy o nájmu domén. Naše advokátní kancelář rovněž zpracuje odporné posouzení střetu domén, kdy následně klienty v doménových sporech zastupujeme. Našim klientům rovněž vyhotovíme na míru obchodní podmínky pro e-shop případně obchodní podmínky pro provozovatele služeb poskytovaných prostřednictvím internetu.

 

Články z oblasti obchodního nebo autorského práva, které stojí za pozornost:

Autorská díla na Internetu – nahrávání a stahování

Zápis do veřejných rejstříků notářem

Právní formy podnikání v Ruské federaci

 

Naše služby v obchodním právu ve zkratce

 • vymáhání peněžních pohledávek včetně směnečných
 • obchodní závazkové vztahy, obchodní právo mezinárodní
 • sepis běžných kupních a veškerých jiných smluv (smlouva o dílo, o půjčce, vypořádání apod.)
 • zakládání a přeměny obchodních společností, koncernové právo, fúze a akvizice
 • zakládání offshore společností
 • likvidace obchodních společností
 • právo ochrany obchodní firmy, hospodářská soutěž, ochrana proti nekalé soutěži
 • živnostenské právo
 • veřejné zakázky
 • patenty a ochranné známky
 • internetové právo

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

 • Tradice, stabilita, spolehlivost
 • Sídlo respektuje soukromí
 • Vysoká parkovací kapacita
 • Velké a stabilní zázemí
 • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice