Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

Občanské právo

V odvětví práva občanského, jakožto nejvýznamnějšího práva v oblasti soukromoprávních vztahů, poskytujeme našim klientům zastoupení ve všech oblastech občanskoprávních vztahů. V rámci individuálního přístupu k jednotlivým specifickým případům nabízíme komplexní servis při sepisu a přípravě dokumentace při nakládání s nemovitostmi, při nezbytných právních operacích, které přináší běžný život – v této oblasti nabízíme:

 • sepis dokumentů právního charakteru,
 • smlouvy řešící různorodé smluvní operace,
 • běžné kupní smlouvy,
 • smlouvy o dílo,
 • smlouvy o půjčce,
 • smlouvy o vypořádání
 • a mnohé další.


Klienty zastupujeme při řešení sporných otázek vyplývající ze závazkových vztahů, a to jak cestou mimosoudních narovnání, tak zastupováním klientů před soudy, včetně soudů rozhodčích, případně před samostatnými rozhodci.

V souvislosti s nemovitostmi nabízíme klientům komplexní právní servis při prodeji či koupi nemovitostí spočívající v sepisu potřebné dokumentace, dále se zároveň specializujeme na bytové právo – tedy na právo z pozice nájemce, pronajímatele, vlastníka bytu či vlastníka jiné nemovitosti. Právní služby poskytujeme nejčastěji společenstvím vlastníků jednotek, bytovým družstvům a pronajímatelům, ale i obchodním společnostem a občanům.

Součástí občanského práva je významné právo dědické. Dědické řízení může proběhnout rychle bez náznaku problému, ale výjimkou nejsou ani dlouholetá řízení přinášející rodinné rozepře a mnohdy trvalé rozvrácení rodinných vztahů. V dědickém právu se specializujeme na samotné nabývání dědictví, ale i právní jednání spojená se závětí, odkazem, dědickou smlouvou či dohodami dědiců a samozřejmě i ochranou oprávněných dědiců.

Jedním z nejdůležitějších atributů v lidském životě je lidské zdraví a zabezpečení člověka v případě nemoci, stáří a dalších sociálních událostí. Svým klientům proto nabízíme právní služby v oblasti práva sociálního zabezpečení. Klienty zastupujeme v případě vedení sporů o invalidní a starobní důchody, organizační změny či dlužné mzdy, připravujeme veškerou dokumentaci pro přiznání dávek ze systému sociálního zabezpečení a klienty před správními úřady v těchto věcech zastupujeme.

Zároveň chráníme zájmy klientů týkajících se nehmotných statků předvídaných v právu autorském a právu duševního vlastnictví. Do agendy naší advokátní kanceláře spadá registrace ochranných známek, nabízíme klientům sepis licenčních smluv, které klientům umožní využívat svých práv a zároveň je jim poskytována v maximální míře ochrana. Poskytujeme služby při zajištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu škody či nemajetkové újmy.

Ze širokého spektra občanského práva se v neposlední řadě specializujeme též na právo sportovní, v jehož intencích nabízíme klientům právní servis pro sportovce, tedy přípravu dokumentace související s činností sportovců, tou jsou živnostenská oprávnění, marketing a reklama a s tím související mediální a osobnostní práva.

 

Články z oblasti občanského práva, které stojí za pozornost:

Občanské sdružení versus spolek dle nového občanského zákoníku

 

Naše služby v občanském právu ve zkratce

 • občanskoprávní závazkové vztahy
 • sepis a příprava podkladů pro převod nemovitostí
 • sepis běžných kupních a veškerých jiných smluv (smlouva o dílo, o půjčce, vypořádání apod.)
 • vymáhání peněžních pohledávek
 • dědické právo
 • sociální a důchodové právo
 • bytové a družstevní právo
 • developerské projekty
 • autorské právo
 • pojistné právo
 • náhrada škody
 • insolvence
 • sportovní právo

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

 • Tradice, stabilita, spolehlivost
 • Sídlo respektuje soukromí
 • Vysoká parkovací kapacita
 • Velké a stabilní zázemí
 • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice