Vytrvalost | Tradice | Odhodlání

otevřít menu zavřít menu

O advokátní společnosti

Přehrát video: Regionální právnická firma roku 2018

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je největší advokátní kanceláří v Pardubickém kraji s více než dvacetiletou tradicí, která vzešla z dlouholetých zkušeností a rozličné praxe významného advokáta JUDr. Pavla Jelínka, Ph.D., na jehož letitou a vysoce odbornou právní praxi a životní zkušenosti plynně navázala v podobě společnosti s ručením omezeným o platformě tří kmenových společníků. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je silnou společností se stabilním zázemím ve východočeském regionu a s odhodláním k trvalému rozvoji nejen na poli právním, ale i personálním. 

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je v současné době tvořena třemi kmenovými společníky, mezi nimiž funguje naprostá shoda v dělbě jejich funkcí při řízení společnosti dovnitř a poskytování právních služeb navenek. Dále je tvořena dalšími, tzv. lídry kanceláře, jimiž jsou vysoce specializovaní advokáti všech stěžejních právních oborů a zaměření. Součástí sehraného týmu advokátní kanceláře jsou i další velmi zkušení zaměstnanci, kteří odvádí perfektní práci, a to advokáti, advokátní koncipienti, odborní pracovníci a odborně kvalifikovaný administrativní personál, bez kterého nemůže žádná advokátní kancelář takového rozměru řádně fungovat. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. velmi úzce spolupracuje s daňovými a ekonomickými poradci, profesionálními soukromými detektivy a dalšími specialisty, kteří se vzhledem k trvalosti a objemnosti spolupráce stali nedílnou součástí advokátní kanceláře. Každý jednotlivý člen, jakož i celý tým advokátní kanceláře dbá na jednotnost postupu a vzájemné harmonie při řešení všech případů klientů jak v rámci kanceláře uvnitř, tak navenek.

Vzhledem k rozsáhlé akvizici klientů z královéhradeckého regionu rozšířila Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. své působiště i do historického centra města Hradce Králové. Vyhověla tak přání klientů mít svou advokátní kancelář tzv. „na blízku“ a současně tím rozptýlila svůj osobitý a přátelský systém poskytování právních služeb do jednoho z dalších vážených měst východočeského regionu. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je otevřenou a kultivovanou společností, připravenou poskytovat svým stávajícím, i nově příchozím klientům v královéhradeckém regionu kvalitní právní poradenství.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. poskytuje právní poradenství a služby svým klientům na nejvyšší odborné úrovni, a to v jazyce českém, anglickém, německém, francouzském, ruském a ukrajinském.

Díky velmi široké základně svých klientů poskytuje právní služby na celém území České republiky. Jako všestranná advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oblastech práva a nabízí svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz právních dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky a v zahraničí. Díky své historii a kořenům je Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. tradiční českou advokátní kanceláří poskytující své služby významným klientům v soukromé i veřejné sféře.

Samozřejmostí pro Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je naprostá diskrétnost, loajalita, nadstandardní ochrana informací a připravenost poskytnout právní služby klientovi i mimo obvyklou všední pracovní dobu.

Čtěte více o účtování odměny advokátní kanceláře za poskytnuté právní služby, vynaložených nákladů a vykazování provedených služeb (více).

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. zaujímá velmi významnou pozici v poskytování právních služeb ve sféře trestního práva. Díky svým letitým zkušenostem s obhajobou klientů zejména v majetkových a hospodářských deliktech je její klientela celorepubliková a značně rozsáhlá. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. dlouhodobě zastupuje řadu klientů figurujících v kauzách řešených speciálními složkami orgánů činných v trestním řízení, které si obvykle žádají specifický a velmi důkladný přístup k obhajobě. Samozřejmostí pro Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je poskytování právních služeb v jednotlivých dílčích oblastech právních odvětví, tj. v oblasti zdravotnického práva, pracovního práva, občanského práva, správního a přestupkového práva, rodinného práva, ústavního práva, jakož i zajištění přednáškové odborné činnosti pro klienty advokátní kanceláře a publikační činnost.

Další velkou devízou je specializace na právo obchodní, v jehož intencích zajišťuje nejen běžný servis spojený s obchodními závazkovými vztahy, spornou agendou a standartními korporátními potřebami, ale poskytuje své služby i v oblastech přeměn korporací, koncernového práva a zakládání offshore společností. Advokátní kancelář zajišťuje též kompletní servis spojený s administrací veřejných zakázek, včetně právní podpory při zadávání nadlimitních veřejných zakázek. Advokátní kancelář dále zajišťuje podporu svým klientům při expanzi na ruský trh, jakož i poradenství při vstupu ruských podnikatelů na tuzemský trh. Rozsahem poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva uspokojuje Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. požadavky velké korporátní a institucionální klientely.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. patří ke stabilním a silným hráčům na poli advokacie a svůj vliv a sílu je odhodlána nadále vytrvale upevňovat a posilovat.

Ke kontaktu s naší kanceláří můžete využít kontaktního formuláře. Po odeslání dotazu Vás bude kontaktovat pověřený právník a projedná s Vámi finanční podmínky za poskytnutí právních služeb a sdělí další potřebné informace.

Zajištění potřeb pro ruskou klientelu a klientelu zaměřenou na ruský trh

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o., je silná společnost poskytující kvalitní právní služby významným klientům v soukromé i veřejné sféře, v České republice i v zahraničí. Samostatnou kapitolou činnosti advokátní kanceláře je právní poradenství českým společnostem, které hodlají expandovat na trh států SNS (Ruské federace, Běloruska, Kazachstánu atd.) a také zahraničním společnostem, které plánují rozšířit své obchodní aktivity do České republiky. 

Trh regionu SNS se spotřebním potenciálem 278 mil. obyvatel a velmi úzkými ekonomickými a právními vazbami na okolní státy je určitě výzvou pro ty firmy, které jsou připraveny i v této nelehké době diverzifikovat na nové trhy. Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. je jedna z mála advokátních kanceláří v ČR, která poskytuje odbornou právní pomoc při realizaci firemních investic v regionu SNS. Díky perfektním znalostem právní úpravy, ekonomického a podnikatelského prostředí tohoto regionu usnadňujme našim klientům vstup na zahraniční trhy. Během zastupování svých klientů právníci advokátní kanceláře poskytují odborně komplexní právní řešení jejich mezinárodních transakcí (ve spojení s inovativními přístupy).

Advokátní kancelář má úzké pracovní kontakty s řadou velkých zahraničních právních firem, díky kterým čerpá mezinárodní zkušenosti a kontakty, což jí umožnuje podílet se na mezinárodních transakcích uskutečňovaných po celém světě a podporovat mezinárodní rozvoj svých klientů. Právnický tým advokátní kanceláře poskytuje právní služby v českém, ruském, anglickém, německém jazyce a dalších jazycích. Zajišťuje nejen přípravu obchodní strategie, ale také nastavení mechanismu pro splnění podmínek její realizace.

Díky špičkové znalosti aspektu právních řádů států SNS se Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. účastnila realizací mnoha investičních projektů jak domácích, tak i mezinárodních společností, čímž získala neocenitelnou důvěru svých klientů. Vzhledem k tomu, že právnický tým Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o. prokázal trvale nejvyšší profesionální úroveň svých služeb a právního poradenství, byla Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o. v roce 2013 přijata jako první a jediná advokátní kancelář z České republiky za člena The International Union (Commonwealth) of Advocates (Mezinárodní Unie Advokátů - "IU(C)A"), sídlící v Moskvě.

 

Domluvte si s námi schůzku.

Naše výhody

  • Tradice, stabilita, spolehlivost
  • Sídlo respektuje soukromí
  • Vysoká parkovací kapacita
  • Velké a stabilní zázemí
  • Konferenční videohovory

Kontaktujte nás

Advokátní kancelář
JELÍNEK & Partneři s.r.o.
Dražkovice 181,
533 33 Pardubice
tel./fax: +420 466 310 691
GSM: +420 724 794 986
advokati@advokatijelinek.cz

nahoru

© Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři s.r.o.

Vytvořilo: Pixel Design | Podmínky užití | Mapa stránek

Facebook YouTube
Google Plus E-mail
PixelDesign - Tvorba webových stránek Pardubice
zavřít