top of page

Mgr. Dana Libochowitzová

advokát a partner

univerzální právní praxe

 

gsm:      +420 724 794 985

email:     libochowitzova@advokatijelinek.cz

členství: ČAK

 

 

jazyky:   němčina

              angličtina

Mgr. Dana Libochowitzová je společníkem Advokátní kanceláře JELÍNEK & Partneři s.r.o., v níž působí téměř od samého počátku své profesní dráhy v advokacii. Ve své každodenní praxi se věnuje zejména oblasti trestního práva, obchodního a občanského práva. V oblasti trestního práva se specializuje především na organizovanou a hospodářskou trestnou činnost a připravuje strategie obhajoby. Dana Libochowitzová dlouhodobě zastupuje řadu klientů figurujících v kauzách řešených speciálními složkami orgánů činných v trestním řízení, které si obvykle žádají specifický a velmi důkladný přístup k obhajobě. V oblasti obchodního práva se zaměřuje na zpracování komplexní obchodní smluvní dokumentace podnikatelů, včetně smluv leasingových a smluv o dílo. Dana Libochowitzová rovněž zastupuje klienty advokátní kanceláře ve strategických litigacích a zejména ve sporech o ochranu osobnosti fyzických osob a dobré pověsti právnických osob.

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg
bottom of page