top of page

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Korporátní právo je součástí obchodního práva, která upravuje zakládání, fungování a změny uvnitř korporací.

Advokátní kancelář JELÍNEK & Partneři poskytuje právní služby a poradenství jak nově založeným společnostem, tak zavedeným firmám, které provede záležitostmi od volby právní formy společnosti, jejího založení, přes úpravu vztahů mezi společníky po poskytování právního poradenství statutárním orgánům při správě společnosti.

Články z oblasti korporátního práva, které stojí za pozornost:

Poskytnutí dobrovolného příplatku akcionářem do akciové společnosti

Průběh dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným (část 1.)

Průběh dobrovolné likvidace společnosti s ručením omezeným (část 2.)

JUDr. Pavel Jelínek, Ph.D..jpg

JUDr. Pavel Jelínek Ph.D

advokát a partner

univerzální právní praxe

JUDr. Tereza Jelínková.jpg

JUDr. Tereza Jelínková

advokát a partner

univerzální právní praxe

Mgr. Dana Libochowitzová.jpg

Mgr. Dana Libochowitzová 

advokát a partner

univerzální právní praxe

boris_st_bsr3096_edited.jpg

Mgr. Petra Marková

advokát 

specialista na insolvenční a korporátní právo

Mgr. Lucie Šimková.jpg

Mgr. Lucie Šimková

advokát

univerzální právní praxe

Naše služby v korporátním právu
ve zkratce

  • zakládání všech forem obchodních společností

  • příprava zakladatelských dokumentů

  • zastoupení před notářem v záležitostech týkajících se obchodního rejstříku, případně před dalšími dotčenými institucemi

  • zajištění příslušných podnikatelských oprávnění 

  • příprava a realizace přeměn, restrukturalizací i likvidací podniků

  • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností

  • pořizování smluvních dokumentů upravujících vztahy osob ve společnostech

bottom of page