top of page

Mgr. et Mgr. Tibor Lévai, LL.M.

právník

gsm:       +420 602 412 279

e-mail:     levai@advokatijelinek.cz

členství:   ČAK

 

 

 

Po studiu právnické fakulty Paneurópské vysoké školy v Bratislavě a postgraduálního studia korporátního práva se ve své praxi věnuje zejména oblasti práva trestního. V této se specializuje především na organizovanou a hospodářskou trestnou činnost, včetně násilné a drogové problematiky. Svoji praxi opírá o dlouholetou činnost v rámci republikových útvarů Policie České republiky (ÚOKFK, ÚOOZ), kde působil, a to včetně zahraničních stáží se znalostí těchto problematik v uvedených oblastech práva.

Tibor Lévai.jpg
bottom of page